I Drammen er bygging av tunnel og forberedende arbeider i full gang, nå utlyses flere kontrakter med planlagt signering og oppstart i 2021.
I Drammen er bygging av tunnel og forberedende arbeider i full gang, nå utlyses flere kontrakter med planlagt signering og oppstart i 2021.

Bane Nor ønsker tilbud på tre kontrakter

Bane Nor utlyser nå tre konkurranser for utbyggingen av Vestfoldbanen i Drammen.

Publisert

Det gjelder ombygging av Drammen stasjon, spor, kontaktledningsnett og alt av elektro og telearbeid for ti km nytt dobbeltspor.

Bane Nor holder dermed fortsatt fullt trykk på InterCity-satsingen, som er en omfattende utbygging av jernbanen på Østlandet. Med denne utbyggingen vil jernbanen gi halvannen million innbyggere kortere reisetid, flere avganger å velge i og bedre punktlighet. Jernbanens knutepunkt i Drammen vil med utbyggingen også få en bedre togavvikling.

De tre kontraktene som lyses ut nå har en samlet verdi på over to milliarder kroner.

Viktig, godt planlagt bidrag

- Vi har lenge jobbet med mål om å få kontraktene ut i markedet våren 2020. Med covid-19-krisen som nå rammer næringslivet blir dette samtidig et viktig bidrag for å holde aktiviteten oppe i markedet, sier Hanne Stormo, som leder Bane Nors utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Hun håper de tre kontraktene fra utbyggingsprosjektet på Vestfoldbanen bidrar positivt i den store sammenhengen nå; til lysere fremtidsutsikter, trygging av arbeidsplasser og styrket mulighet til å holde hjulene i gang.

Jobber mot signering og byggestart 2021

- Målet er at de tre kontraktene som lyses ut nå blir signert i første kvartal 2021, med oppstart av arbeidene samme vår, forklarer Eirik Harding Hansen. Han er leder for kontrakt og anskaffelser i utbyggingsprosjektet.

- Som byggherre skal vi legge til rette for at kontraktene er attraktive for aktørene til tross for den krevende tiden hele bransjen er i akkurat nå, sier han.

Tre omfattende kontrakter

Den første kontrakten omfatter all underbygning på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, og inkluderer blant annet ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua i Drammen fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rivearbeider, ombygging av en undergang og en kulvert, føringsveier, VA, veiomlegginger med mer. 

Den andre kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon, gjennom tunnelen på Vestfoldbanen mot Skoger.

Den tredje kontrakten omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunnel og dagsone Skoger.

Les mer om kontraktene her.

Dobler kapasiteten

Utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen fikk i juni 2019 vedtatt en styringsramme på 12,7 milliarder kroner i Stortinget.

- Dobbeltsporet skal etter planen være klart til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg, sier prosjektsjef Hanne Stormo.

På tampen av fjoråret signerte Veidekke Entreprenør to kontrakter for samme utbyggingsprosjekt, en for bygging av 6 km bergtunnel og en annen for bygging av kulvert og løsmassetunnel. Kontraktsverdien på disse to havnet på i underkant av fire milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS