Vegvesenet presiserer:

Ny firefelts Sotrabru er en viktig del av den nye Sotra-forbindelsen ved Bergen.
Ny firefelts Sotrabru er en viktig del av den nye Sotra-forbindelsen ved Bergen.

- Norske med i Sotrasambandet-konkurransen

Statens vegvesen har fått kritikk for størrelsen på Sotrasambandet-kontrakten (17 mrd. kr.) på Vestlandet. Det var tilsynelatende ingen norske selskap med da Vegvesenet kunngjorde prekvalifiseringen.

Publisert

Nå går Statens vegvesen ut og presiserer at det er norske selskap representert når man skal velge entreprenør-gruppering til prosjektet.

 - De tre internasjonale entreprenørfellesskapene som er kvalifiserte på Sotrasambandet støtter seg på norsk spesialistkompetanse. Når vi nå går videre til avklaring og tilbudsfasen, er det betryggende at vi har med oss de store nordiske og norske rådgivende ingeniørkontorene, sier prosjektleder Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen.

Rådgivere for de leverandørgrupperingene (Sotra Link, ITIAS og Sia Sotra) er: 

Sotra Link

  •  Norconsult og Multiconsult

ITIAS

  • Cowi

Via Sotra

  • Rambøll, Aas – Jacobsen og Sweco

- Flere av rådgivningsselskapene vil også trekke på kapasitet og kompetanse fra sine nordiske avdelingskontorer. Via Sotra har i tillegg med seg Implenia Norge på entreprenørsida, noe som ikke kom fram i pressemeldingen sist uke,skriver Statens vegvesen i en ny pressemelding 7. mai.

- Som prosjektleder blir det interessant å bli kjent med de ulike rådgivervirksomhetene, se hvilke egenskaper og kvaliteter de innehar, og hvordan de tar grep rundt arbeidsomfanget i prosjektet, sier Rinde.

Krever god koordinering

Det store arbeidsomfanget og tidskritisk gjennomføring krever god koordinering og samhandling i prosjekteringsfasen.

- Hvordan leverandørene vil løse gjennomføring og samhandling blir et viktig tema i avklarings- og tilbudsfasen, sier Rinde.

I mai/juni møter Vegvesenet de ulike leverandørgrupperingene virtuelt for første gang, og da får man en idé om hvordan samhandlingen vil foregå.

- Gjennom covid 19-perioden har vi fått testet ulike digitale samhandlingsløsninger. Nå skal vi opp enda et nivå i samhandlingsform, sier Rinde.

Stort og omfattende prosjekt

Sotrasambandet er et av de mest innholdsrike og kompliserte prosjektene under planlegging på norsk jord, med sine ca. 70 konstruksjoner, tunneler, installasjon av elektro og automasjonsutstyr til trafikksentral, større høyspentomlegginger og ny Sotrabru på ca. 1000 meter.

- Alt dette skal bygges samtidig med at trafikken i området skal gå mest mulig upåvirket. En av de kritiske faktorene i prosjektet er å sikre at den leverandørgruppa vi velger innehar riktig prosjekteringskompetanse, kapasitet og arbeider på en kvalitetsikker og effektiv måte, sier Tjønn Rinde.

Integrering og bruk av BIM i prosjektgjennomføring vil også bli viktig i forhold til hvordan leverandørene planlegger å samhandle.

- I tillegg vet vi at prosjekteringskapasiteten innen konstruksjon, trafikkanalyser, elektro og automasjon er kritisk kompetanse og avgjørende for å opprettholde fremdriften i prosjektet, sier Rinde.

Powered by Labrador CMS