Vegvesenet: - Brutårn i stål kan gi stor gevinst

En ny rapport om kryssing av Langenuen mellom Stord og Tysnes på E39 konkluderer med at dersom man kan benytte stål i brutårn og tårnfundament, kan disse produseres parallelt.

Publisert

- Tradisjonelt sett bruker vi betongtårn, og da er det ikke enkelt å ha parallell produksjon. Brotårn i stål gir oss helt nye muligheter for å redusere tidsbruk og dermed kostnader, sier Daniel Tran, risikoingeniør i Statens vegvesen.

Les rapporten: Bridge pylons in steel - Feasibility Study for Langenuen Suspended Bridge.

Tran forteller at ved å bruke kjent offshore-teknologi, kan man bruke stål i byggingen av brotårn, noe som skal gi en effektiv produksjons- og installasjonsprosess.

Gir økt konkurranse i markedet

- Samtidig produksjon av brutårn og tårnfundament i stål sparer tid, fordi vi kan bygge brutårnene samtidig som brufundamenteringen støpes og tilførselsveiene til brua bygges.  Muligheten for å kunne bygge tårn i stål vil gi økt konkurranse i markedet, noe som igjen kan føre til at prisene på å gjennomføre byggingen blir lavere, sier Tran.

Brutårnene kan bygges i utlandet, men dersom de produseres lokalt vil det gi muligheter for raskere leveranse og ikke minst gode muligheter for norsk næringsliv.

Planlegger hengebru på 1720 meter

Kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes er en del av E39 Stord-Os-prosjektet som samlet sett skal redusere reisetiden mellom Os og Stord fra 90 minutter til 30 minutter.

Dagens riksveiferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstattet av bruer over Langenuen og Bjørnafjorden. Hengebrua over Langenuen vil bli 1720 meter lang. Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Powered by Labrador CMS