E6 Skedsmovollen. Her skal det bygges utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsramper slik at kollektivtransporten kommer lettere frem.
E6 Skedsmovollen. Her skal det bygges utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsramper slik at kollektivtransporten kommer lettere frem.

Anlegg Øst Entreprenør vant E6-kontrakt

Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør AS har signert kontrakt på byggearbeider i tilknytning til kryssene på E6 ved Skedsmovollen i Lillestrøm kommune (Viken).

Publisert

Arbeidene som skal gjennomføres omfatter blant annet utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsramper ved E6 Skedsmovollen, med en totallengde på ca. 1000 meter.

Formålet med prosjektet er å forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i kryssområdene. Det vil si til og fra E6 - der det nå tidvis er «kapasitetsproblemer».

Kontraktsummen er på 28,7 millioner kroner. Byggestart er satt til juni 2020, mens ferdigstillelsesdato er 1. juli 2021.