Utslippsfrie anleggs- og byggeplasser:

Utslippsfrie anleggs- og byggeplasser, illustrasjonsbilde.
Utslippsfrie anleggs- og byggeplasser, illustrasjonsbilde.

- Det handler om vilje

Det er bedre å koble seg på strømnettet enn å la dieselaggregater produsere strøm på anleggs- og byggeplasser i byer, slås det fast i podcast.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Utslipp fra byggeplasser står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene i Oslo, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Oslo kommune har bestemt at alle deres byggeplasser skal være helt utslippsfrie innen 2025, og stiller strenge krav til de som skal bygge for kommunen fremover.

I den nyeste episoden av Norconsults podcast, Prosjektkontoret, deltar prosjektdirektør bærekraft, Ketil Søyland og rådgiver Bjørn Kummeneje. Gravemaskiner, hjullastere og oppvarming av byggeplassen kan i dag driftes helt fossilfritt, og ifølge de to rådgiverne fra Norconsult handler det om vilje til å gjøre nye ting.

Koble seg på strømnettet i byen

- Midt i byen er det ingen grunn til at anleggsmaskiner ikke skal kunne gå på strøm. På de fleste anlegg står det allerede i dag et stort dieselaggregat, hvis eneste oppgave er å gjøre fossilt brennstoff om til elektrisitet. Med litt planlegging og relativt små investeringer, er det fullt mulig å koble seg rett på det eksisterende strømnettet i byen, sier Bjørn Kummeneje.

Det vises til erfaringer fra blant annet Oslo kommunes oppgradering av området mellom Saga kino og Hotel Continental, der entreprenørene leverer fullstendig utslippsfrie byggeplasser etter krav fra byggherre.

- En utfordring at maskinprodusenter ikke satser på strøm

Rådgiverne tror det er flere årsaker til at ikke flere byggeplasser er fossilfrie: Dårlig tilgjengelighet på elektrisk drevet maskinpark, manglende kjennskap til eksisterende teknologi og kostnadsfokus kan være noen av grunnene til at utviklingen ikke går så fort som den burde.

- Det medfører selvsagt en større investering i moderne anleggsmaskiner drevet på batteri eller elektrisitet, men både drifts- og vedlikeholdskostnadene er lavere på sikt. Det er også en utfordring at mange av de store anleggsmaskinprodusentene ikke har satset på strøm, men det kommer heldigvis stadig flere til. På samme måte som med elbilen, kan Norge være et foregangsland når det gjelder elektriske anleggsmaskiner. Det handler i bunn og grunn om vilje til å stille krav til entreprenørene. Teknologien finnes, og vi vet at den virker, sier Ketil Søyland

Mens det er relativt enkelt å gå fra fossilt til strøm på byggeplasser i de store byene, er det noe mer komplisert på store veiutbygginger langt fra folk. Men selv «langt ute i skogen» er det mulig å drive fossilfritt, også når man bokstavelig talt skal flytte fjell.

- Ved å bruke biodiesel eller flytende hydrogen, kan man oppnå noen av de samme positive effektene som med helt elektriske byggeplasser. Men biodiesel er en begrenset ressurs, så det aller beste er å gå rett på elektrifisering også av store anleggsmaskiner. Eventuelt med bruk av generatorer som bruker hydrogen til å lage strøm, påpeker Kummeneje.

Norge vekker internasjonal interesse 

Både Kummeneje og Søyland berømmer Oslo kommune for deres tydelige krav til de som ønsker å bygge for kommunen fremover. Gjennom å kreve utslippsfrie maskiner og prosesser, tvinges entreprenørene til å investere i utslippsfri teknologi, noe som igjen gjør at maskinprodusentene vil tilby anleggsmaskiner med elektrisk drift.

Arbeidet som er gjort i Oslo har vekket internasjonal oppmerksomhet, og delegasjoner fra flere utenlandske storbyer har allerede vært på besøk for å lære. Håpet er at økt oppmerksomhet og tilsvarende krav fra utbyggere i andre deler av verden skal legge ytterligere press på bransjen om å gå over på fossilfritt.

Powered by Labrador CMS