Bilde fra befaring.
Bilde fra befaring.

Tunnel-jobber til Sønstegård og Haugholt

Startet arbeid med Tinnsjøtunnelene 23 mai.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Jønjiljotunnelen og Presturatunnelen på fylkesvei 37 i Notodden kommune (Vestfold og Telemark fylke) skal forlenges med ca. 20 meter retning Gransherad, for å sikre veien og biler mot nedfall av snø og is.  

Omkjøringsvei blir skiltet, og går via fv. 364 om Hovinheia.

Det er Sønstegård AS fra Gransherad og Haugholt Anlegg’s Service AS fra Gjerstad som skal utføre arbeidene. Kontraktsummen for prosjektet er 15,5 millioner kroner.  

Ventetid og nattestengt frem til 1. juni

Frem til 1. juni vil det være redusert fremkommelighet og manuell dirigering på strekningen.  

På dagtid blir det gjennomkjøring hver time, og man må dermed regne med at det kan bli ventetid på opptil en time!

Fra klokken 18 til klokken 7 vil veien kunne bli helt stengt. Dette vil vare frem til 1. juni.

Veien stengt 1. juni – 1.august 

Når portalene skal bygges er det nødvendig å stenge Tinnsjøvegen helt av hensyn til sikkerheten for trafikantene og arbeidere. Stengingen vil vare i to måneder, fra 1. juni og frem til 1. august.

Den eneste mulighet for å passere området vil bli i et 45 minutters vindu om morgenen (7.00 – 7.45), og et om ettermiddagen (15.45 – 16.30), i følge med ledebil.  

Utrykningskjøretøy skal kunne passere til enhver tid under utrykning.

Arbeidene skal være ferdige innen september.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS