IKKE FORNØYD: MEF og Julie Brodtkorb.

MEF: - Treffer ikke godt nok

MEF: Flere gode enkelttiltak fra regjeringen, men omtalen av anleggsbransjen er virkelighetsfjern.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

– Mye er bra, men de begår en stor feil når de påstår at etterspørselen i anleggsbransjen er upåvirket av koronasituasjonen. Tilbakemeldingen fra entreprenørene er at kommuner og fylkeskommuner utlyser langt færre jobber enn i fjor. Denne pakken vil ikke være nok for å sikre aktivitet i bransjen fra høsten av, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. 

Når det gjelder status i anleggsbransjen vises det i stortingsproposisjonen til en kartlegging gjennomført av Oslo Economics og Atkins Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. MEF mener den er dårlig egnet til å fungere som politisk beslutningsgrunnlag.

 – Det er betydelige avvik mellom virkelighetsforståelsen til Finansdepartementet og de tilbakemeldingene vi får fra entreprenørene. Vi har siden mars gjennomført jevnlig undersøkelser der 800-900 entreprenører har deltatt. Til sammenligning er denne såkalte kartleggingen basert på kun 19 intervjuer, sier Brodtkorb.

 MEF mener Stortinget må sørge for å rette opp i svakhetene i tiltakspakken.

 – Regjeringen har basert seg på et svakt faglig grunnlag i utarbeidelsen av denne pakken. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen for den private og kommunale delen av anleggsmarkedet. Vi trenger tiltak som kan veie opp for denne usikkerheten og sørge for at entreprenørene kan holde folk i arbeid etter sommeren. I tillegg må vi få tydelige signaler om at byggherrene skal ta en større del av koronakostnadene bedriftene har hatt i pågående prosjekter, sier Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS