Det skal bores ca. 19 km tunnel med TBM-er som har diameter 5,2 meter.
Det skal bores ca. 19 km tunnel med TBM-er som har diameter 5,2 meter.

Lyser ut kontrakt på boring av 19 km tunnel

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune lyser ut en utførelsesentreprise knyttet til bygging av ny vannforsyning til Oslo, inkludert en ca. 19 km lang tunnel mellom Holsfjorden og Huseby i Oslo vest.

Publisert

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er kommunens største enkeltinvestering noensinne. Det er Vann- og avløpsetaten som har ansvar for prosjektet.

- Dette er den andre store kontrakten som lyses ut hvor hoveddelen omfatter en ca. 19 km lang tunnel for overføring av råvann fra Holsfjorden til vannbehandlingsanlegget på Huseby, sier etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

To TBM-er

Det er besluttet å bruke to tunnelboremaskiner (TBM) med dobbeltskjold som vil ha oppstart henholdsvis på Vefsrud sensommeren 2022 ved Holsfjorden og under bakken på Huseby i starten av 2023. 

- Interessen fra markedet har vært stor, og vi forventer en god tilbudsrunde med mange kompetente entreprenører, sier Aursund.

Tunnelen bygges i hovedsak dypt under bakken og vil gå under Hole, Lier og Bærum kommuner i tillegg til deler av Oslo vest.

Tunnelboremaskinene skal ha en diameter på 5,2 meter, og massene tas ut ved de to startpunktene. I tillegg til tunnelboringen, skal det også tas ut i underkant av 100.000 faste kubikkmeter med masser ved hjelp av konvensjonell boring og sprengning på Vefsrud for inntaket av vann, samt adkomst og montasjehall for TBM-en som skal drives derfra.

Åtte store kontrakter i milliardprosjektet

Bystyret fattet vedtaket om prosjekt Ny vannforsyning Oslo i november 2019, med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Den første kontrakten ble lyst ut i desember 2019. Den omfatter fjellarbeider til vannbehandlingsanlegget under Huseby og adkomsttunneler. De fysiske arbeidene har forventet oppstart 3. kvartal 2020. Skanska er innstilt som entreprenør.

Prosjektet sikrer Oslos vannforsyning

I dag får 90 % av Oslos innbyggere vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Hvis noe skjer med vanntilførselen herfra, står store deler av byen uten vann etter kort tid. Hovedstaden trenger en reservevannforsyning for å sikre byen tilgang på drikkevann i en situasjon vanntilførselen fra hovedvannkilden settes ut av spill. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning innen 2028.

Holsfjorden i Viken er valgt som råvannskilde. Råvannet ledes fra tunnelen mellom Vefsrud i Lier og Huseby inn til et topp moderne vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen. Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby og til Trosterud for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett.