Treindustribedriften Gausdal Bruvoll i Oppland lager byggematerialer i tre. Flis er sidestrøm i produksjonen og blir fraktet til Norske Skog Saugbrugs i Halden der det blir til ulike typer magasinpapir. (Foto: Finn Arne Bjørnstad, Norske Skog Saugbrugs AS)

1650 færre lastebiler gjennom Oslo

Ny flistransport på bane gir 1650 færre vogntog årlig på E6 gjennom Oslo.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Ifølge en pressemelding bidrar treindustribedriften Gausdal Bruvoll til en mer bærekraftig og kostnadseffektiv transport med å flytte flis-frakten til bane, en transport som hittil har gått med vogntog fra Lillehammer-området til Halden.

Treindustribedriften lager byggematerialer i tre. Flis er sidestrøm i produksjonen, og blir fraktet til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Der blir flisen til ulike typer magasinpapir.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge, og vi er svært glade for at vi nå har fått til en overgang fra vei til bane for denne transporten. Det er miljømessig mer bærekraftig med gods på bane, og i tillegg mer kostnadseffektivt, sier Gausdal Bruvolls adm. direktør, Jørn Nørstelien, i pressemeldingen.

Trekkes med el-lok

Ifølge pressemeldingen er overgangen fra vei til bane et samarbeid mellom kunde og leverandører. Skinnegangen har vært på plass, men det har vært nødvendig med tilpasninger for å gjøre lasting og lossing mulig. Første flislass gikk denne uka.

– Vi har anskaffet nye vogner, og det kjøres med elektriske lokomotiver. Her skal det gå transport på ukentlig basis, og vi sparer 1 650 vogntog i året. Dette er lastebiler som ellers ville kjørt E6 gjennom Oslo sentrum, og som nå flyttes over på bane. Det gir miljøgevinster, sier adm. direktør i Norske Skog Saugbrugs, Kjell Arve Kure.

Flis-transport på bane er et viktig bidrag for å nå klima- og miljømålene.

Gode transport-løsninger

- Da det fraktes store volum er effektiv transport viktig, også med tanke på å utvikle norsk konkurransekraft. For norsk treindustri er det helt avgjørende med gode transportløsninger, i tillegg trenger vi bærekraftige løsninger skal vi nå klima- og miljømål. Dette er noe vi som bransje jobber mye med, og mer gods fra vei til bane er et viktig tiltak i arbeidet med Nasjonal transportplan. At man nå har fått til en løsning med bruk av tog på denne strekningen er veldig bra, sier Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien, som organiserer norske treindustribedrifter.

Powered by Labrador CMS