Katinka Stenstad er Statens vegvesens byggeleder for denne kontrakten.
Katinka Stenstad er Statens vegvesens byggeleder for denne kontrakten.

Vegvesenet lyser ut første Vestkorridoren-kontrakt

Entreprisen for de forberedende arbeidene på E18 Ramstadsletta i Bærum lyses nå ut. Kontrakten er en utførelseskontrakt.

Publisert

Entreprisen er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter. Den andre entreprisen med forberedende arbeider på Strand lyses ut i løpet av høsten 2020.

Med utlysning i slutten av juni 2020 planlegger prosjektet å inngå denne første kontrakten i november 2020. Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2020/2021.

Arbeidene

- Dette er en forberedende entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer etterpå, sier byggeleder Katinka Stenstad i Statens vegvesen.

Arbeidene skal pågå i ca. ett år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer.

Forutsetning og fremdrift

Stortinget godkjente bompengeproposisjon 38 S fredag 19. juni. Utlysningen av dette oppdraget forutsetter enighet om lokal lånegaranti. 

Samtidig lyser Vegvesenet ut oppdrag på setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området for første utbyggingsetappe av E18 Vestkorridoren.

Konsekvenser av justering av byggeplan som ble vedtatt i Stortinget, utredes for de øvrige entrepriser i løpet av sommeren. Dette gjelder også grunnerverv, regulering og omregulering.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS