TRADISJON: Det glade budskap fra NFF-leder Anne Katrine Kalager er at Fjellsprengningskonferansen fortsetter på «SAS-hotellet». Sett av 26. og 27. november i kalenderen.

Fjellsprenger’n blir på «SAS-hotellet»

Beslutningen er tatt.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

På møte 25. juni ble styret i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk enig om å satse på det kjente, kjære og trygge. Populære «Fjellsprenger’n» 26.-27. november 2020 blir fortsatt avviklet på Raddison Blu Scandinavia Hotel, av mange bare omtalt som «SAS-hotellet».

Styret har hatt en lang og grundig gjennomgang på hvordan vi ønsker å videreutvikle Fjellsprengningsdagen i årene fremover. Størst spenning har nok vært knyttet til om vi fortsatt skal være på Radisson Blu Scandinavia Hotel, eller flytte arrangementet til The Hub lenger ned i sentrum, heter det i en melding fra NFF-styreleder Anne Katrine Kalager.

Fungerte godt

Styreleder Anne Kathrine Kalager i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFF presenterer tunnelstatistikken på Fjellsprengningskonferansen i Oslo i november 2019. Foto: Klaus Eriksen

- På styremøtet 25. juni, landet vi på å fortsette der vi har vært i så mange år. Med ny dør mellom de to utstillingssalene vi har brukt, erfarte vi på Fjellsprengningsdagen i fjor at utstillingslokalet faktisk fungerte veldig godt, sier Kalager.

- Dessuten hatt vi hatt samtaler med mange av deltakerne, våre NFF-medlemmer og samarbeidspartnere, og vi har funnet ut at det er så mange tradisjoner og gode løsninger som sitter i veggene på hotellet ved Holbergs plass, at det beste for NFF er å bli i ro på Radisson Blu Scandinavia Hotel, tidligere SAS-hotellet. Vi har også gått gjennom deltakerstatistikk, dokumentert hvordan folk bruker de ulike rommene i løpet av dagen og vurdert hvordan dette eventuelt ville blitt påvirket av et eventuelt bytte til et annet hotell. Det ble etter hvert veldig tydelig at det ikke var noe stort behov for å flytte til et annet hotell. Vi blir hvor vi er, sier Kalager.

NFF deler ut Gullfeiselen hvert år. Arild Neby, Vegdirektoratet, fikk den på Fjellsprengningskonferansen i 2013. Foto: Klaus Eriksen

Behov for å fornye oss

NFF-lederen peker videre på at man ser et behov for å fornye seg noe, og det er bestemt å prøve ut en deling av salen etter lunsj på torsdag. Tradisjonelt program fortsetter i den største delen, og samtidig gir dette rom for presentasjoner av nye løsninger og metoder i den andre.

Kalager peker på at programkomiteen er godt i gang med arbeidet med å sette sammen et spennende program for årets konferanse. Videre er det gjennomført møter med hotellet og håpet er at selv i dette korona-året vil NFF få til et flott arrangement også i 2020. Hvorvidt det må innføres noen begrensinger eller spesielle tiltak, vil man komme tilbake til senere. Hovedbudskapet nå er at vi blir der hvor vi er i mange år fremover. Noter Fjellsprengingskonferansen med Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen i kalenderen 26.-27. november, sier Kalager.

Powered by Labrador CMS