Nydalsbrua sett fra sør.
Nydalsbrua sett fra sør.

Skanska tildelt bygging av Nydalsbrua

Statens vegvesen tildeler Skanska Norge AS kontrakten på rv. 706 Nydalsbrua i Trondheim, med en kontraktsum på 805,46 millioner kroner.

Publisert

- Vi har informert entreprenørene om resultatet av tilbudskonkurransen, og nå har de som ikke rakk opp ti dagers klagefrist. Etter at fristen er ute, kan vi gå til kontraktsignering, men det vil trolig skje rett over ferien, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Skanska Norge AS kom best ut i tilbudskonkurransen både på pris og kvalitet, etter at både kinesiske Sichuan Road Group og Implenia Norge var dyrere og ble rangert dårligere i konkurransen.

AF Gruppen og PNC Norge var inne tidligere i prosessen, men var ikke med i tilbudsrunden.

Tilbudssummene så slik ut (ekskl. mva):

 1. Skanska Norge AS     805.460.859 kr
 2. Implenia Norge AS    836.039.424 kr
 3. Sichuan Road Group 830.798.814 kr

Skanska fikk maksimalt fratrekk

Kontrakten ble lyst ut i fjor sommer, som en konkurranse med prekvalifisering og forhandlingsmøter underveis.

Fakta om prosjektet:

 • Lengde Osloveien: ca. 1,2 km
  • Ny bru over Nidelva
  • Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru
  • To nye bruer over Leirelva
  • Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen
  • Ny gang- og sykkelvei

- Vi har lagt vekt på både tilbudsprisen og hvordan entreprenørene har valgt å løse oppdraget. Vi har også lagt vekt på erfaring og CV hos de aktuelle entreprenørene. Prosjektet har stor kompleksitet, med nærhet til trafikk, og mange arbeidsoppgaver skal foregå parallelt på et trangt område, sier byggeleder Martin Jusnes Engum.

Oppdragsgiveren mener at Skanska har en særdeles god overordnet plan for gjennomføring av kontraktsarbeidet, og at dette bidrar vesentlig til å redusere prosjektets totale risiko.

Skanska oppnådde den laveste konkurransesummen i gjennomføringen av konkurransen. Med et mulig maksimalt fratrekk av tilbudssummen på 130 millioner kroner, oppnådde Skanska et fratrekk/merverdi på kr 114.700.000 kroner.

Det nye veianlegget vil gi en helt annen kapasitet enn den gamle Sluppenbrua har hatt.

- Vi legger også til rette for bygging av Byåstunnelen, noe som vil bli en betydelig snarvei når den kommer, sier Almar Aronsen.

Over hundre skal arbeide med byggingen

 Anleggsarbeidet kan trolig starte opp i oktober.

Veianlegget vil sysselsette mellom 100 og 120 personer når det kommer i full drift. Den nye brua vil nok tidligst kunne stå ferdig i 2023, og hele veianlegget skal være finpusset og overlevert i midten av 2024.

 Bygging av Nydalsbrua er et prosjekt i Miljøpakken i Trondheim.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS