Utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne er noen av tiltakene som skal gjøres på E6 og E136 i Gudbrandsdalen. Bildet er fra E136 Lesja.
Utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne er noen av tiltakene som skal gjøres på E6 og E136 i Gudbrandsdalen. Bildet er fra E136 Lesja.

Lokale fikk «koronamidler»

Entreprenørene Åge Haverstad AS og Dokka Entreprenør AS har fått oppdrag som følge av regjeringens ekstra tilskudd i covid-19-situasjonen.

Entreprenør Åge Haverstad AS har vunnet kontrakten om punktutbedringer på strekningen E6 Selsverket - Nord-Sel samt en kort strekning sør for Dombås. Dokka Entreprenør AS har fått oppdraget med å utbedre punkter på E136 mellom Lora og Dombås. Oppdragene er finansiert med koronamidler, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet på E6 og E136 vil i hovedsak foregå på eksisterende vei og veiens sideterreng. Det blir utskifting av stikkrenner og drenssystem, utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne samt dekkelegging.

I slutten av forrige uke hadde Statens vegvesen som byggherre samhandlingsmøter med entreprenørene. Der ble byggherre og entreprenører enige om hvordan de skal samarbeide for å få løst oppdragene på best mulig måte og innenfor de økonomiske rammene som er satt.

Koronamidler

Det er satt av til sammen 35 millioner koronakroner til utbedringstiltakene på E6 mellom Selsverket og Nord-Sel og på E136 mellom Lora og Dombås. Midlene kommer fra Stortingets første krisepakke til vegformål der 600 millioner kroner ekstra ble gitt for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen.

Oppstart

Åge Haverstad AS starter forberedende arbeider på E6 første uka i august, for så å starte opp for fullt uka etter. Dokka Entreprenør AS starter også sine arbeider på E136 i begynnelsen av august.

Begge oppdragene skal være ferdig i løpet av høsten 2020.