OVER FOSSEN: Det var spektakulært da Consolvo og Vest Kran heiste på plass den nye trappebroen over Vøringsfossen.
OVER FOSSEN: Det var spektakulært da Consolvo og Vest Kran heiste på plass den nye trappebroen over Vøringsfossen.

Spektakulær bru ferdig

TURISTVEI: Den siste delen av den spektakulære broen over Vøringsfossen i Hardanger ble heist på plass i slutten av juni.

Publisert

Fredag 21. august blir det åpning av den nye broen som forbinder begge sider av den majestetiske Vøringsfossen. Den nye broen er en trappebro som er 47 meter lang, har 99 trappetrinn og en høydeforskjell på 16 meter.

Broen har to tilganger i hver ende som er forbundet mot skrenten både på nedsiden av Fossli hotell og Fossatrommet. De sju delene broen består av, ble montert sammen på stedet og deretter heist på plass med en 500 tonns beltekran som Vest Kran sto for.

 Fire byggetrinn

Prosjektet ved Vøringsfossen består av fire delprosjekter, og broen som nå er på plass er med i det andre delprosjektet. Fra før er det laget stier, utsiktspunkter, trapper, parkering og et servicebygg på den siden av fossen der også Fossli hotell er. Arbeidene startet i 2015 og den første delen av prosjektet sto ferdig i 2018.

SJU DELER: Den 47 meter lange broen ble heist på plass i sju deler den siste uken i juni.
SJU DELER: Den 47 meter lange broen ble heist på plass i sju deler den siste uken i juni.

Bygde vei

For å få frem kranen som skulle løfte på plass broen, ble det bygget en anleggsvei så langt ut mot fossen som mulig. Den 500 tonns beltekranen ble montert sammen på stedet. Med en ekstra bom, ble de sju elementene som broen består av heist på plass. Senter av løftet som var lengst unna kranen, var ca. 75 meter. Det var også det tyngste enkeltløftet med sine ni tonn. Hele løftejobben var unnagjort på en uke. Nå gjenstår en del sveisearbeid og montering av rekkverk blant annet før turistene kan slippe ut på broen.

Andre delprosjekt

OVER FOSSEN: Det var spektakulært da Consolvo og Vest Kran heiste på plass den nye trappebroen over Vøringsfossen.
OVER FOSSEN: Det var spektakulært da Consolvo og Vest Kran heiste på plass den nye trappebroen over Vøringsfossen.

Det er Consolvo som har hatt jobben med byggingen av broen sammen med utsiktpunkter i det andre delprosjektet. De startet med tilførselsveier høsten 2018, og hoveddelen av prosjektet ble satt i gang da snøen hadde gått i fjor vår. De skal være ferdig med sitt prosjekt i forkant av åpningen i august.

Neste planlagte byggetrinn er stier og utsiktspunkter på den siden av fossen som vender mot riksvei 7. Målet er at hele anlegget skal stå ferdig i 2023.

Målt med snor

Vøringsfossen ligger i Eidfjord kommune og har en total fallhøyde på 235 meter hvor det høyeste loddrette fallet er 145 meter. I 1893 ble fossen mål til 160 meter. Den gangen brukte de en snor for å finne høyden. 

Det var arkitekt Carl Viggo Hølmebakk som i 2010 vant arkitektkonkurransen om utformingen av Vøringsfoss-anlegget.

Vøringsfossen er en av 18 nasjonale turistveger som Statens vegvesen eier og drifter.

STILLING LEDIG: