reThink&reFuel: Med dette slagordet understreker Liebherr at selskapet er i ferd med å utvikle alternative innsprøytningskonsepter for H2 og E-drivstoffer.
reThink&reFuel: Med dette slagordet understreker Liebherr at selskapet er i ferd med å utvikle alternative innsprøytningskonsepter for H2 og E-drivstoffer.

Liebherrs fremtidige innsprøytningskonsepter

Liebherr utvikler alternative innsprøytningskonsepter med H2 og E-drivstoffer, heter det i en melding fra produsenten.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Selskapet er i full gang med å utvikle «klimavennlige» innsprøytningsløsninger for bruk av hydrogen og syntetiske drivstoffer.

- Vår produsent ønsker å lede utviklingen, og vi ser med glede på at de styrer dette på fabrikken selv slik at de kan presentere fullverdige løsninger enten det gjelder gass-, el-, batteri- eller nitrogendrift. Ved å vente på Liebherrs ferdige og gjennomprøvde løsninger gis våre kunder muligheten til å velge det ferdige konseptet som passer dem best. Derfor venter vi til dette er klart før lansering, sier daglig leder Håkan Nyhaugen i Liebherr-Norge AS.

Forbrenningsmotoren dominerer

Ettersom den innvendige forbrenningsmotoren fortsatt er den dominerende formen for drivkraft for mobilitet i dag, anser Liebherrs Components Division at det neste logiske skrittet må være å forbedre forbrenningsmotoren slik at den kan bruke CO2-nøytrale drivstoffer. Fremover er det klar bane for nye mobilitetssystemer, men klimaforandring og miljøpolitiske krav betyr at denne formen for mobilitet må forbedres.

I utviklingen av sine klimavennlige innsprøytningsløsninger fokuserer Liebherr på et nytt innsprøytningskonsept som bruker alternative drivstoffer. Kostnader og ombyggingsbehov for å integrere disse i eksisterende motorplattformer for tyngre kjøretøy er relativt små. En klimavennlig produksjonsprosess for hydrogen og syntetiske drivstoffer krever bruk av fornybare energikilder.

UTVIKLING: Skissen indikerer at en klimavennlig prosess for hydrogen og syntetiske drivstoffer krever bruk av fornybare energikilder.
UTVIKLING: Skissen indikerer at en klimavennlig prosess for hydrogen og syntetiske drivstoffer krever bruk av fornybare energikilder.

Hydrogen attraktivt

Som drivstoff i en forbrenningsprosess er hydrogen, med sin absolutte CO2-nøytralitet, en attraktiv løsning. Selvsagt må premisset være at hydrogenet utelukkende produseres ved hjelp av fornybare energikilder.

Liebherr jobber for tiden med løsninger for direkte hydrogeninnsprøytning, og disse er klare for serieproduksjon i samsvar med de bindende CO2-målene som kom i 2019. Før utgangen av året vil Liebherr presentere sine første motortester.

Et annet alternativ er syntetiske drivstoffer. Elektrobaserte drivstoffer, de såkalte e-drivstoffene, inneholder betraktelig mer oksygen enn dieseldrivstoffer. Følgelig har syntetiske drivstoffer en mye renere forbrenning og generer færre utslipp. På grunn av det høyere oksygeninnholdet blir imidlertid energidensiteten lavere, slik at det trengs mer drivstoff for å skape samme motorkraft som en dieselmotor. Syntetiske drivstoffer krever derfor en spesielt høy gjennomstrømning i innsprøytningskomponentene. I tillegg har e-drivstoffer spesielle fysiokjemiske egenskaper som krever at enkeltdelene er spesielt robuste.

Samarbeider

Liebherr tar disse utfordringene i samarbeid med representanter fra energiforsyningsindustrien, prosessteknikk, kjøretøy- og motorkonstruksjon så vel som forskning & utvikling. Som del av forskningsarbeidet er det allerede utført innledende tester med metanolbaserte drivstoffer, og dette har gitt ny kunnskap.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS