Tippet lass for veing juli 2020 Hallingdal 2 foto SVV
Tippet lass for veing juli 2020 Hallingdal 2 foto SVV

Stakk fra kontroll og tippet lasset langs veien

Lasset ble pålagt lastet på igjen for veiing. Da viste det seg at det ikke var overlast.

Publisert

Statens vegvesen holdt tungbilkontroll i Hallingdal tirsdag 7. juli.

En norsk tippbil ville ikke stoppe for kontroll. Sjåføren valgte ikke å svinge inn der kontrolløren anviste, men kjørte i stedet i motsatt retning.

- Vi i utekontrollen fulgte selvfølgelig etter. Vi blir alltid nysgjerrige når noen unnlater å stoppe for kontroll. Det er med bakgrunn i trafikksikkerheten, men også fordi det er ønskelig å yte rettferdighet overfor de som er ærlige og pliktoppfyllende og kommer inn til kontroll, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding etter kontrollen.

Tippet lasset

Etter et par hundre meter svingte sjåføren ifølge Vegvesenet over i venstre kjørefelt, stoppet og rygget inn på ei tomt på venstre side.

- Der begynte han umiddelbart å tippe, til tross for at vi forsøkte å få ham til å stoppe tippingen. Han bare tippet til hele lasset var glidd av. Han var ganske fåmælt når vi spurte han hvorfor han valgte denne løsningen, skriver Statens vegvesen, og fortsetter:

- Det viste seg etterpå at han hadde tippet lasset med singel for å kvitte seg med det før vi fikk kontrollert ham, noe han innrømmet. Lasset skulle egentlig videre til en annen adresse fortalte han.

Måtte laste på og veies - og lasset var lovlig

Sjåføren måtte sørge for å få lasset på bilen igjen og bli med kontrollørene for veiing. Sjåføren ble anmeldt til politiet for ikke å ha stoppet for kontroll samt for å ha tømt lasset før det lot seg kontrollere.

Det hører med til historien at lasset var innenfor lovlig margin.

- Derfor er det vanskelig å forstå hans reaksjonsmønster, står det til slutt i meldingen fra Vegvesenets kontrollører.