Bilde fra Follobanen-prosjektet ved Oslo S der Cautus Geo var involvert.

- Mer overvåking gir lavere kostnader

Atle Gerhardsen i Cautus Geo oppfordrer bygg- og anleggsbransjen til å ha mer overvåkning. – Det gir større sikkerhet, lavere kostnader og er bra for miljøet, sier han.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Klimagassutslipp fra bygg- og anleggsbransjen har økt med 58 prosent fra 1990 til 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statens vegvesen har gjort beregninger for ny E6 fra Trondheim til Melhus. De viser at 26 prosent av de totale klimagassutslippene for anlegget kom fra brent kalk og sement. Ytterligere 25 prosent av klimagassutslippene kom fra forbrenning av diesel.

Tallene fremkommer i Statens vegvesens beskrivelse av KlimaGrunn, som er støttet av Innovasjon Norge. Bak står Statens vegvesen, Statsbygg og Bane Nor. Målet er å redusere klimagassutslipp i utbyggingsprosjekter i grunnarbeider i bygg- og anleggsbransjen.

Faktisk kunnskap

Atle Gerhardsen i Cautus Geo sier mer sensorovervåking med automatisert datainnsamling vil gi lavere kostnader på prosjekter.

- Mer måling kan gi lavere forbruk av materialer som kalk, sement og stål. Det gir også redusert bruk av diesel. Da må faktisk kunnskap basert på automatiske målinger, erstatte teoretiske beregninger. Det er her mer instrumentering, og måling kommer inn, sier Gerhardsen.

Instrumentering for rett ressursbruk, kalles instrumentbasert design. Det handler om ressurser. Det handler om tid, trygghet, kvalitet og miljøgevinster.

- Teoretiske beregninger er bra, men de innebærer at det ofte legges inn «sikringsrom» eller en sikkerhetsfaktor. Instrumentbasert design gir helt faktisk kunnskap. Du unngår å bruke mer råvarer enn du må, sier Gerhardsen.

Rom for mer

Det instrumenteres mye på bygg- og anleggsplasser. Gerhardsen mener det likevel kan instrumenteres mer.

- Sensorteknologi kan måle det meste. Stikkordene for mer instrumentering er automatisering. Så må data samles og omgjøres til informasjon som er nyttig og som gir muligheter for å kutte kostnader, sier Gerhardsen.

I ti år har han og Cautus Geo overvåket mye. Utenfor bygg- og anleggsbransjen er Cautus Geo aller mest kjent for å overvåke naturfare, som Åkneset, Nordnesfjellet og Mannen.

Sikkerhetsdrevet

Også i bygge- og anleggsprosjekter handler det ofte om sikkerhet når måling og instrumentering tas i bruk. Det handler om å ha faktiske kunnskaper som viser at omgivelsene er trygge, at omkringliggende bygg ikke påføres setningsskader, at utglidninger ikke oppstår og den slags.

- Viktigst er sikkerhet og dokumentasjon, men mer instrumentering kan også gi lavere ressursbruk, raskere byggetider og bedre klimaregnskap. Det forutsetter at målingene er automatisert, at data samles ett sted med automatisk bearbeiding og omgjøring av data til informasjon som gir mening for styring av prosjektene, sier Gerhardsen.

Powered by Labrador CMS