Nitro Consult har kompetanse på blant annet setningsskader.
Nitro Consult har kompetanse på blant annet setningsskader.

Orica-selskap inngikk avtale med Bærum kommune

Kontrakten har en varighet på inntil 6 år og en øvre ramme på 30 millioner kroner.

Publisert

Bærum kommune har tildelt Nitro Consult AS en rammeavtale for tjenester innen
eiendomsbesiktigelse, skadeoppfølging, vibrasjonsovervåkning og setningsnivellement.

Kontrakten har en varighet på inntil 6 år og en øvre ramme på 30 millioner kroner. Jeessaa AS og Nerdrums Opmaaling AS er med som underleverandører.

Etablert i 1972

Nitro Consult inngår i det verdensomspennende Orica-konsernet og har helt siden etableringen i 1972 levert sprengningsteknisk ekspertise og rådgivning innen overvåkning av vibrasjoner, støy og andre miljøparametere til sine kunder.

De siste årene har selskapet hatt voksende oppdragsmengde og styrket bemanningen med flere rådgivere og måleteknikere.

- At Bærum kommune nå viser Nitro Consult denne tilliten er en bekreftelse på at vi har gjort mye riktig i den vekstfasen vi har vært gjennom, sier daglig leder i Nitro Consult, Johan Engh.

- Avtalen passer godt inn i vår oppdragsportefølje og er viktig for vår videre satsning.

Gode samarbeidspartnere

På denne rammeavtalen vil Nitro Consult samarbeide tett med takseringsfirmaet Jeessaa AS og oppmålingsfirmaet Nerdrums Opmaaling AS.

Hver for seg har alle selskapene i gruppen mye erfaring fra store bygg- og anleggsprosjekter. Samlet utgjør de tre virksomhetene en prosjektorganisasjon med kompetanse innen miljøovervåkning, bygningsbesiktigelse, skadetakst og setningsnivellement.

Totalt var det fire selskaper som leverte tilbud til Bærum kommune. Tilbyderne som deltok i
konkurransen, måtte dokumentere både faglig kompetanse og gjennomføringskvalitet.

- Vi er meget godt fornøyde med at vi kan hevde oss så godt i konkurranse mot de store
multidisiplinære rådgiverselskapene og viser her at vi evner å påta oss store og komplekse oppgaver, sier Engh.

Kontrakten på rammeavtalen gjelder i to år med opsjon på 1 + 1+ 1 + 1 års forlengelse – maksimalt til 2026.