Bilde fra fylkesvei 33 Tonsåslinna september 2019, da Contexo arbeidet på veiprosjektet.

Andre entreprenører på plass etter Contexo-exit

Innlandet fylkeskommune har kontrakter med entreprenører som kan hjelpe til, slik at fylkesvei 33 på Tonsåsen og Bjørgo kan fullføres i høst.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding. Arbeidet med asfaltering starter mandag 10. august.

Anleggsarbeidet på fylkesvei 33 i Valdres har stått stille siden 13. juli, da entreprenørfirmaet som hadde kontrakt med Innlandet fylkeskommune, Contexo AS, gikk ut i ferie.

29. juli hevet firmaet kontrakten det hadde inngått med fylkeskommunen.

Ifølge kontrakten skulle arbeidet med å utbedre 10 km av fylkesvei 33 på Tonsåsen og 1 km på Bjørgo ha vært ferdig 1. juli. På grunn av kontrakts-uenigheter og covid-19-utfordringer ble dette vanskelig å få til.

- Kjørebanen klar i september

- Av hensyn til trafikantene er det viktig å få fullført arbeidet med asfaltering og montering av rekkverk så raskt som mulig, sier seksjonssjef Lars Alhaug i Innlandet fylkeskommune.

- Selv om vi har hatt kort tid på oss, etter at entreprenøren hevet kontrakten, ser det ut til at vi skal klare å fullføre arbeidene med selve kjørebanen tidlig i september.

Arbeidet med å få ferdig kjørebanen vil bli utført av entreprenører som fylkeskommunen tidligere har inngått kontrakter med i dette området.

Torsdag 6. august startet arbeidet med å høvle og forberede strekningen på Bjørgo for asfaltering. På denne strekningen trengs det to lag med asfalt, mens det på Tonsåsen mangler ett lag.

Asfaltering fra mandag

Mandag 10. august starter arbeidet med å legge asfalt. Det blir asfaltering både på Tonsåsen og Bjørgo fra uka som kommer. Arbeidet skal foregå på én og én strekning.

Trafikken vil bli ledet med ledebil forbi strekningen der asfalt-arbeidet foregår. Trafikantene må være forberedt på litt venting, skriver fylkeskommunen i meldingen.

Uenig i beskrivelsen

Entreprenøren som har hevet kontrakten på byggeoppdraget hevder at fylkeskommunen skal ha misligholdt sine betalingsforpliktelser overfor firmaet. Dette er fylkeskommunen sterkt uenig i.

- Vi kjenner oss ikke igjen i Contexos beskrivelse av kontraktsforholdet, slik det har kommet frem i mediene denne uka. I den grad fylkeskommunen har holdt tilbake beløp som Contexo AS har fakturert, skyldes det at vi har vært uenige om kravene har vært berettiget, sier Alhaug.

- Ikke rettmessig å heve kontrakten

Fylkeskommunens vurdering er at hevingen av kontrakten ikke er rettmessig og vurderer hvordan dette skal håndteres kontraktsmessig og juridisk.

- Av den grunn vil vi ikke kommentere uenigheten med entreprenøren ytterligere i mediene, sier seksjonssjef Lars Alhaug.

- Skuffet over fylkeskommunen

Til Avisa Valdres (krever abonnement) forteller daglig leder Knut Brusletto i Contexo at partene siden jul har hatt flere møter for å drøfte nødvendig ekstraarbeid som er gjort, og påløpte ekstrakostnader.

- Vi har bedt om at Innlandet fylkeskommune stiller med personell med rett myndighet, og som kan bidra med å løse opp i våre felles utfordringer, men Innlandet fylkeskommune avviser dette og svarer konsekvent nei. Det har vi mye dokumentasjon på. Og vi har snudd hver eneste stein for å få oppdraget i land sett fra entreprenøren sin side. Men til slutt fant vi ut at nok var nok, og valgte derfor å heve kontrakten. Nå er vi skuffet. Vi hadde forventet at fylkeskommunen tok kontakt med oss i stedet for å gå til pressen etter våre siste brev og heving i sommer, sier Brusletto til avisen.

Han ønsker ikke å kommentere at andre nå er satt på jobben (Avisa Vadres, abonnement).

Powered by Labrador CMS