Anna Maria Aursund (direktør i Vann- og avløpsetaten) og Steinar Myhre (konserndirektør i Skanska Norge) gratulerer hverandre etter at kontrakten er signert.
Anna Maria Aursund (direktør i Vann- og avløpsetaten) og Steinar Myhre (konserndirektør i Skanska Norge) gratulerer hverandre etter at kontrakten er signert.

Skanska signerte kontrakt på 2,88 mrd. kroner

Når produksjonen er på topp, skal Skanska ha hele sju tunnelrigger i aktivitet i det kommunale prosjektet «Ny Vannforsyning Oslo»

Publisert

Skanska har signert kontrakt med Vann og Avløpsetaten i Oslo om gjennomføring av forberedende arbeider i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo.

Kontrakten har en verdi på 2,88 milliarder kroner og inngår i ordrereserven for Norden for tredje kvartal.

Kontrakten er den første store entreprisen i gigantprosjektet Ny Vannforsyning Oslo, som har som hovedmål å sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelig mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler av vannforsyningssystemet.

Arbeidene omfatter i all hovedsak utsprengning av fjellhaller og tre store tunneler med samlet lengde på fem kilometer. Totalt skal 1,2 millioner m3 faste fjellmasser tas ut, og når produksjonen er på topp vil Skanska ha hele sju tunnelrigger i aktivitet i prosjektet. Arbeidene vil foregå på Huseby sentralt i Oslo i et område med en geologi som vil kreve «tung sikring og systematisk forinjisering».

- Store og komplekse underjordsarbeider er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet og vi er svært tilfredse med at Vann og Avløpsetaten lar oss få ta del i det viktige arbeidet med å sikre vannforsyningen til Oslos innbyggere, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge. 

Byggestart blir i september 2020 og kontraktsarbeidene skal være avsluttet i begynnelsen av 2024.

STILLING LEDIG: