Denne lastebilen ble stoppet på Ånestad og gitt bruksforbud til  bokstavene på frontruta var fjernet. Bokstavene er gjort uklare av AT.no før publisering.
Denne lastebilen ble stoppet på Ånestad og gitt bruksforbud til bokstavene på frontruta var fjernet. Bokstavene er gjort uklare av AT.no før publisering.

Hadde klistremerker i frontruta - fikk bruksforbud

I Sverige er det relativt vanlig at lastebiler og personbiler har bokstaver klistret på frontruta. I Norge er dette forbudt. Les om forskjellene.

Publisert

Forrige uke ble en norsk lastebil med bokstaver klistret nederst på frontruta stoppet i en kontroll på Ånestad kontrollstasjon ved rv.3 og rv. 25 i Løten (Innlandet).

Bilen ble gitt bruksforbud til bokstavene var fjernet.

Statens vegvesens kontrollører henviser til «Forskrift om bruk av kjøretøy» når det gis bruksforbud for dette. Det står i § 1-3 om utsyn: «Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.»

I Kjøretøyforskriften § 31-1.3 står det:

«Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom.

Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 – 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran).»

- Kunne blitt godkjent i Sverige

I EU-landet Sverige er det nokså vanlig å se lastebiler og personbiler med bokstaver klistret på frontruta. Er det andre regner på dette i Sverige enn i Norge? AT.no sjekket med besiktningsansvarlig Per-Anders Blommefors hos Bilprovningen i Sverige.

Vi sendte ham bildet av den norske lastebilen som ble stoppet i Norge, slik at han kunne vurdere om den ville passere en kontroll i Sverige, og hva som gjelder der.

- For å kunne gjøre en eksakt bedømmelse av hvor mye av siktfeltet som dekalene (bokstavene) dekker, må man nok sette seg inn i det aktuelle kjøretøyet. Men spontant er svaret ja. Disse bokstavene skulle ha mulighet for å bli godkjent i en kontrollbesiktning hos oss, dersom de ikke påvirker sjåførens synsfelt. Svenske forskrifter sier at «färgskikt/film eller dekal i förarens siktfält» skal underkjennes. Bilprovningen og andre besiktningsorganer har siden mange år tilbake en tolkning av hva som er frontrutens synsfelt. Ut fra denne gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier han.

Den svenske praksisen

Og nettopp der er det en stor forskjell mellom Norge og Sverige. For mens man i Norge skal ha fri sikt i frontruten og siderutene foran B-stolpene, er det annerledes i Sverige.

I Sverige er dette kravene til sikt:

«Synsfelt rett foran føreren: Den del av frontruta som dekkes av en rektangulær flate med basen 30 cm og høyden 20 cm plassert 60 cm (midt) fremfor førerens øyne. Dette felt skal være fritt for sprekker, steinsprang med diameter over 10 mm, dekaler/farget sjikt med lysgjennomtrengning under 70% og skader som innebærer påtagelig sikthindring.»

«Hele frontrutens synsfelt: Den del av frontruten nås av vindusviskerne og ligger innen høyden 20 cm (ifølge beskrivelse av synsfelt foran føreren). Feltet skal være fritt for dekaler, farget sjikt med lysgjennomtrengning under 70%, skader som innebærer påtagelig sikthinder»

Hva er best?

I Sverige er det rom for å vurdere plassering av bokstaver klistret til frontruta, mens det i Norge ikke er det.

Så vil de som vil pynte bilen ekstra si at det er best som svenskene gjør det, mens noen andre som er mer opptatt av sikkerhet vil si at norske myndigheter er mest fornuftige.

I Norge er det i hvert fall enklere for kontrollørene å gi lik behandling. Og sikten blir bedre etter norske regler (selv om den ikke er så tøff og individuell).

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS