Cautus Geo instrumenterte stasjonsområdet på Ski i starten av august. Measurand SAAX automatiske setningsslanger på 40 og 60 meter overvåker setninger på jernbanespor.
Cautus Geo instrumenterte stasjonsområdet på Ski i starten av august. Measurand SAAX automatiske setningsslanger på 40 og 60 meter overvåker setninger på jernbanespor.

Nytt oppdrag på Follobanen

Norsk selskap på jobb for spansk entreprenør.

Publisert

Cautus Geo AS har etablert automatisk overvåkning av spor og stasjonsbygningen i Ski (Nordre Follo kommune) i Viken. På «Innføring Oslo S» har selskapet overvåket grunnforholdene siden 2016.

Oppdraget på Ski stasjon har sammenheng med utbyggingen av Follobanen. Norges hittil største samferdselsprosjekt. Hele stasjonen blir kraftig fornyet. Det dimensjoneres for fremtidige høyhastighetstog som kan passere gjennom stasjonsområdet. Der kommer det totalt seks spor.

Arbeidene på stasjonen er omfattende. 85 prosent av Follobaneprosjektet er ferdig. Første del av stasjonen ble åpnet for trafikk 24. august i år. Bane Nor planlegger å starte trafikk for hele stasjonen og gjennom Follobanens lange tunnel fra desember 2022. 

Bevegelser og stabilitet

Instrumenteringen Cautus Geo har foretatt i kom på plass tidlig i august. Den handler både om å overvåke bevegelser og stabilitet på jernbanespor som er i bruk inne på stasjonsområdet og stasjonsbygningen under utgraving og etablering av byggegrop på østre del av stasjonsområdet.

Overvåkningen skal fortsette i ett til to år framover. Det er spanske OHL (Obrascón Huarte Lain SA) som er oppdragsgiver. Byggherre er Bane Nor.

Krevede grunnforhold

- Det er krevende grunnforhold på stasjonsområdet hvor byggegrop skal etableres nær dagens spor og stasjonsbygningen. Det er derfor viktig å ha sanntidsdata som gir alarm om noe skjer i grunnen, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Cautus Geo har flere års «fartstid» på Follobaneprosjektet. I 2016 etablerte Cautus Geo automatisk overvåkning på Innføring Oslo S, fra Ekebergåsen, gjennom Middelalderparken og inn. Målinger rapporteres i sanntid via Cautus Web.

I Ski er dette plassert:

  • 2 Measurand SAAX automatiske setningsslanger på 40 og 60 meter overvåker setninger på jernbanespor.
  • 13 bevegelsessensorer som overvåker kjellerkonstruksjonen på Ski stasjon.