Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik (t.v.) signerer den første entreprisekontrakten på E18 Vestkorridoren med daglig leder Frank Duvholt i firmaet Marthinsen og Duvholt.
Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik (t.v.) signerer den første entreprisekontrakten på E18 Vestkorridoren med daglig leder Frank Duvholt i firmaet Marthinsen og Duvholt.

Signerte E18 Vestkorridoren-kontrakt

Marthinsen & Duvholt AS har signert kontrakt på forberedende arbeider på Ramstadsletta.

Publisert

Marthinsen & Duvholt vant entreprisekontrakten i konkurranse med fem andre firmaer.

Disse kom med tilbud:

Implenia: 92,3 millioner kroner

Anlegg Øst: 89,7 millioner kroner

Isachsen Anlegg AS: 84,9 millioner kroner

HAB Constructions AS: 75,2 millioner kroner

NRC: 71,4 millioner kroner

Marthinsen & Duvholt AS: 64,3 millioner kroner.

Etterlengtet

- Dette markerer en svært etterlengtet start på et prosjekt vi har ventet lenge på å komme i gang med, sa utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Daglig leder i Marthinsen og Duvholt, Frank Duvholt, gleder seg også til å komme i gang med denne entreprisen.

Entreprisen er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter.

- Dette er en entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer senere, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Katinka Stenstad.

Riving, boring, rørspunt og trefelling

Arbeidene vil pågå i ca. ett år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer. Det er spesielle utfordringer knyttet til de ulike arbeidene som skal foregå mens trafikken på E18 skal gå som vanlig.

Kontrakten på Ramstadsletta består av følgende oppgaver:

  • Riving av bygninger innenfor anleggsområdet.
  • Boring av ny VA-trase til Høvikveien 2c.
  • Rørspunt (ca. 230 m) langs jernbanen, inkl. sikringsskjerm.
  • Grunnforsterkning med KS-stabilisering og masseutskifting før etablering av fylling for adkomstrampe spuntrigger.
  • Trefelling (restriksjoner i hekketid 1. mars – 15. juli).
Powered by Labrador CMS