Det første av de sju stålelementene på Lepsøybrua ble løftet på plass 14. september 2020. Det skal støpes oppå ståloverbygningen og 2,5 meter ut på hver side. I skrivende stund skal alle elementene etter planen være på plass
Det første av de sju stålelementene på Lepsøybrua ble løftet på plass 14. september 2020. Det skal støpes oppå ståloverbygningen og 2,5 meter ut på hver side. I skrivende stund skal alle elementene etter planen være på plass

Monterer stål på 800 meter lang bru

Monteringen av ståloverbyggingen på den 800 meter lange Lepsøybrua har startet. Hvert element er 114-118 meter og veier mellom 560 og 700 tonn.

Publisert

Lepsøybrua er en del av det store prosjektet Nordøyvegen på fylkesvei 659 i Møre og Romsdal. Når den er ferdig, er den stålbrua med lengst spenn i Norge.

Lepsøybrua er den lengste av de tre bruene på Nordøyvegen og strekker seg over hovedleia for skipstrafikken. Seilingsløpet er 100 meter bredt og 41 meter høyt.

- Vi regner en dag per stålelement, men er avhengige av gode værforhold og lite bølger når vi heiser elementene på plass. Monteringa av hele overbygningen kommer derfor til å ta i overkant av en uke, sier prosjektleder Marianne Nærø i Møre og Romsdal fylkeskommune, i en nyhetsmelding.

400 mennesker på jobb

Ca. 400 personer jobber med å bygge Nordøyane sammen med resten av Ålesund kommune med tre undersjøiske tunneler og tre bruer.

Fem tunnelrigger driver tunnelene innover fjellet fra Harøya, nord og sør på Fjørtofta, Longva og fra vesle Hestøya ute på Lepsøyrevet. Aldri før er tre undersjøiske veitunneler blitt bygget samtidig i samme prosjekt her til lands, ifølge veieier Møre og Romsdal fylkeskommune.

I tillegg til Lepsøybrua er også Hamnaskjersundbrua (200 meter) og Laukebrua (110 meter) under bygging. Stein fra tunnelene blir blant annet brukt til sjøfyllinger. Til sammen blir det bygget 2735 meter vei på sjøfyllinger på Nordøyvegen.

Omfattende logistikk

Logistikken og kommunikasjonen er krevende på Nordøyvegen, ifølge fylkeskommunen.

Skanskas og Møre og Romsdal fylkeskommunes ansatte bor på brakker på Fjørtofta, Longva, Harøya, Hestøya og i Brattvågen. En del av de ansatte i fylkeskommunen kan bo hjemme, resten jobber skift og bor både på fastlandet og på øyene.

Så lenge været er bra, går en del av persontransporten mellom lokasjonene med småbåter, men ferjekø og lange ferjeturer er en del av arbeidshverdagen til mange.

- Det er utfordrende å ha aktivitet på så mange plasser, mange parallelle arbeidsoperasjoner, gjensidige avhengigheter og folk på jobb hele døgnet. Vi er inne i den mest arbeidsintensive delen av prosjektet og produserer for ca. fem millioner kroner i døgnet, sier Marianne Nærø.

Lokale entreprenører

Selv om Skanska er hovedentreprenør på prosjektet, jobber mange lokale bedrifter i prosjektet.

Den største, Anlegg Nordvest er et samarbeid mellom tre entreprenører fra Stranda, Stordal og tidligere Haram kommune: ACO Anlegg i Haram, Busengdal Transport i Stordal og Opshaug Sandtak i Stranda.

Kontrakten deres med Skanska har en verdi på 300 millioner kroner.

Utdanning på Nordøyvegen

Flere studenter har brukt byggingen av Nordøyvegen i sin utdanning. Så langt er det skrevet fire masteroppgaver og en bacheloroppgave med utgangspunkt i prosjektet.

Siden byggingen startet har studenter fra NTNU både i Ålesund og Trondheim hatt sommerjobb i prosjektet.

Entreprenører og underentreprenører får tilskudd for å ta inn lærlinger i prosjektet.

- Det er et bidrag for å øke rekrutteringen til bygg- og anleggsbransjen. Nå har vi 20 lærlinger i prosjektet. Ti av dem skal ta fagprøven i løpet av året, sier prosjektleder Marianne Nærø.