EST Floattech-teamet. Foran: Daglig leder Jannik Stanger (t.v.) og salgssjef Trond-Egil Hagnæss. Bak: Eivind Klokkhaug (t.v.), Trond Skaufel (midten) og Lars Bjerkelund. EST Floattech har levert batteriløsningen til den nye Z-linen til Pon Equipment, Cat323F Z-line.

Mobil hurtiglader for el-anleggsmaskiner og -biler

Skal sikre nok tilgjengelig strøm på anleggsplasser, spesielt med tanke på lading av elektriske anleggsmaskiner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Batterileverandør EST Floattech bygger Mobile Hurtigladere tilpasset alle elektriske kjøretøy. Produktet har fått navnet EST Boost Charger og består av en stor batteribank og et avansert kraftsystem som sørger for at alle elektriske batterikjøretøy kan hurtiglades.

Det hele er bygget inn i en 20 fots container. EST Floattech har valgt Auto-Maskin som partner av kraftsystemet. Produksjonen av pilotenheten er ferdig i november og skal testes på en byggeplass i Oslo gjennom vinteren. Prosjektet er støttet av Oslo kommune Klima og Energifond.

EST Boost Charter 390 kWt fra EST Floattech.

- EST Nordic har brukt mye ressurser på å utvikle en optimal Boost Charger som skal sikre lading av alle type maskiner, og vi er veldig stolte over det vi har fått til. Så vidt vi vet, så er vi de eneste som faktisk har begynt å bygge produktet, og piloten vår er klar allerede i november og vil da benyttes på en byggeplass i Oslo. Vi gleder oss veldig til dette og er svært fornøyde med å bidra så kraftig til det grønne skiftet i anleggsbransjen, sier Jannik Stanger, daglig leder i EST Floattech.

Utslippsfrie anleggsplasser innen 2025

Innen 2025 skal alle anleggsmaskinene på Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Maskinleverandører har tatt dette signalet på alvor, og er i gang med både leveranse og nyutvikling av nullutslippsmaskiner.

I dag har entreprenører med elektriske anleggsmaskiner og lastebiler store problemer med å finne nok effekt (kW) på anleggsplassen til å hurtiglade kjøretøyene. Dette er helt nødvendig for å kunne holde kjøretøyene i drift gjennom hele dagen da de holder 4-6 timer for hver opplading.

Oppgradering av effekten tar mange måneder der nettselskapene bruker lang tid til saksbehandlingen og krever store anleggsbidrag for å øke effekten. I tillegg har de ulike anleggsmaskinene ulik lade interface med 230 VAC, 400 VAC og/eller DC lading (CCS2).

Mobil hurtiglader løser utfordringene

EST-Floattech AS har designet en løsning hvor man kombinerer ladekomponenter og batterier som bygges i en container.

Denne mobile hurtigladeren skal sikre mye høyere effekt enn det som kan leveres fra nettet, slik at maskinene kan hurtiglades. I tillegg leverer den både vekselstrøm og likestrøm. Hurtigladeren forsynes av en standard-tilkobling til strømnettet (400VAC, 63/125A), gjennom en trafo- og frekvensomformer til batteriene.

Deretter konverterer effekten til 2 parallelle kanaler, en 400VAC tavle og 2 stk. 200-800 VDC med CCS2 kobling. Enheten skal sikre nok effekt til alle maskiner, riktig tilkobling til maskinene og riktig spenningskvalitet. Løsningen er mobil og kan etableres på byggeplass i løpet av dager, noe som sikrer en forutsigbar prosess og pris for byggherrer og entreprenører.

EST Boost charger-løsningen unngår å belaste strømnettet med store effektvariasjoner da dette tas opp av batteribanken. Dette vil holde nettavgiften på et minimum da denne beregnes etter maksbelastning (peak-effekt).

På steder hvor det ikke finnes ren elektrisk kraft, er det mulig å lade opp containeren på et sentralt sted og deretter flytte den rundt til ulike forbrukere. Ladecontainerens kapasitet vil være 390 kWh og kan tilføre nettet med 390 kW pluss det som tilføres fra det eksterne nettet.

Batterikapasitet og kraftsystemet kan leveres med ulike størrelser for å tilpasses anleggsplassen.

Partnerskap med Auto Maskin

EST Floattech har valgt Auto-Maskin som sin partner for design og bygging av den mobile hurtigladeren.

Auto-Maskin er ledende i Skandinavia innen kontroll og styringsløsninger for kraftløsninger.

Sammen har man definert alle funksjonskrav og bygget sammen løsninger som nå installeres i containeren sammen med batterier fra EST Floattech.

Oslo kommune som sponsor

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune sier:

- Fremtidens byggeplass er utslippsfri. I Oslo står anleggsmaskiner for om lag en femtedel av klimagassutslippene. Vi trenger ny teknologi og innovative løsninger for byggebransjen, og vi trenger det raskt. Derfor har Oslo kommune støttet utvikling av en mobil ladecontainer, slik at gravemaskiner, kjøretøy og utstyr kan gå på strøm i stedet for diesel.

- Denne type løsninger er det vi trenger for å kutte utslipp og få renere luft. Byggeplasser på strøm er i tillegg stillere, noe som gjør dem tryggere for anleggsarbeiderne og til mindre sjenanse for naboer. Klimaetaten er derfor glade for å kunne innvilge støtte til EST Floattech’s ladecontainer.

Pilottesting i Oslo

Pilot enheten skal testes på en utslippsfri arbeidsplass fra desember 2020. EST og Auto-Maskin vil sammen benytte denne første prototypen til å teste all funksjonalitet, drift og fjernstyring.

I tillegg vil man invitere aktuelle brukere for å demonstrere løsningen. For å sikre et allsidig og brukervennlig produkt, vil dialog med produsenter og maskinleverandører være kritisk viktig for å sikre et brukergrensesnitt som er tilpasset både dagens og fremtidens nullutslipp anleggsmaskiner.

Oslo kommune vil også ved å være en del av dette prosjektet få verdifull kunnskap og erfaring med bruk av battericontainere i forbindelse med ladeløsninger for elektriske løsninger med store behov.

Powered by Labrador CMS