PNC Norge skal rive kabler på gamle Varoddbrua i Kristiansand i de kommende ukene.
PNC Norge skal rive kabler på gamle Varoddbrua i Kristiansand i de kommende ukene.

Riving av kabler på gamle E18 Varoddbrua

24 kabler skal frigjøres og senkes ned i sjøen, der de blir påmontert flytebøyer. Én per dag.

Publisert

Statens vegvesen har siden juni, ved sin entreprenør PNC Norge, arbeidet med riving av den gamle Varoddbrua i Kristiansand. Brua er ei hengebru fra 1956 og ved rivingen av kablene, vil seilingsleden i Topdalsfjorden, samt Sømsveien og Torsvikveien, bli periodevis stengt. Arbeidene med kablene starter mandag 12. oktober.

Det er 24 kabler som skal fjernes og i utgangspunktet planlegger entreprenøren å fjerne én kabel om dagen. Kabler vinsjes én og én ned i sjøen mellom tårnene, påmonteres flytebøyer og trekkes i land.

Entreprenøren har tre vaktbåter som stopper sjøtrafikk

For å ivareta sikkerheten ved nedtaking av kabler, blir seilingsleden under Varoddbrua helt stengt. Båtførere må anse at seilingsleden er stengt mellom kl. 07-19 mandag-lørdag i uke 42-45.

Båter som likevel forsøker å passere, må være forberedt på å bli nektet passasje av entreprenørens tre vaktbåter, og de må da også regne med å vente i flere timer før de kan slippes forbi.

Båtførere bes følge med på anvisninger fra entreprenørens vaktbåter i fjorden. Fritidsbåter skal holde minst 50 meters avstand til lektere og kranskip, og farten må reduseres til 5 knop ved passering under brua.

Stenger veier

Sømsveien og Torsvikveien må stenges under bruene når kablene tas ned i uke 42-45. Dette medfører at avkjøringen til Søm fra midlertidig omkjøringsveg for E18 vestgående blir stengt i samme periode. Beboere i Torsvikveien vil få tilgang til sine eiendommer via samme alternative rute som tidligere.

Konsekvenser for gående og syklende langs Sømsveien sør for Varoddbrua blir at man må bruke dagens gang- og sykkelveg opp Torsvikkleiva, Vardåsveien, deretter videre via Haumyrheiveien og Nordheiveien.

Powered by Labrador CMS