Marthabreen og Lunckefjell er «tilbakeført til naturen».

Store Norske: - Særdeles godt fornøyd med Hæhre Entreprenør

Anleggsstart for oppryddingen i Lunckefjell var 1. mars 2019, og det meste av arbeidene ble sluttført høsten 2019. Den siste finpussen er gjort av Hæhre Entreprenør nå i høst.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Siden 2019 har Store Norske jobbet med den første fasen av Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell, som har vært å tilbakeføre området rundt Lunckefjell til naturen.

11. september ble det gjennomført sluttbefaring med Sysselmannen. Det ble ikke notert noen mangler.

Hæhre Entreprenør ble valgt som entreprenør for Lunckefjell fase 1, og Store Norske er svært fornøyd med jobben de har gjort:

- Arbeidet har foregått i et ekstremt miljø. Uten gode forberedelser og kontroll kunne det medført fare for ulykker og alvorlige hendelser. HMS har vært en rød tråd i prosjektet – fra planfase til avslutning. I utførelsesfasen har vi fulgt opp entreprenøren daglig, både under forberedelser og i felt. Når vi nå setter sluttstrek for denne fasen uten alvorlige hendelser, er jeg svært fornøyd, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

212 millioner kroner billigere enn først antatt

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er et ambisiøst miljøprosjekt, der gruvesamfunnet i Svea tilbakeføres til naturen etter nesten hundre års kullproduksjon.

- Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket, sier Løvli.

Økonomisk har fase 1 gått bedre enn først antatt. Den opprinnelige bevilgningen i 2019 for gjennomføring av Fase 1 var på 624 millioner kroner mens det totalt er brukt rundt 150 millioner mindre enn dette. I tillegg er 60 millioner kroner omdisponert på andre faser i prosjektet.

- Vi er stolte over hvor mye vi har fått ut av denne første fasen i Miljøprosjektet. Gjennom arbeidet med Fase 1 i Lunckefjell har vi gjort et betydelig arbeid i Svea, deriblant rydding av Svea Nord-gruva og etablering av ny leir på Kapp Amsterdam. Dette arbeidet var opprinnelig ikke med i planen og bevilgningen for Lunckefjell. Likevel ser vi nå ut å lande på totale kostnader på 412 millioner kroner mot et budsjett på 624 millioner kroner, sier Jan Morten Ertsaas, adm. direktør i Store Norske.

Powered by Labrador CMS