Laveste konkurstall på åtte år

Hittil i år er det 24,2 prosent færre konkurser innen «Bygg og anlegg» sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert

Hittil i år har antallet konkurser, for alle bransjer samlet, gått ned med 20,4 prosent. «Bygg og anlegg» er med på å trekke tallet i positiv retning.

- Tross koronakrise og nedgangstider, opplever vi at konkurstallene hittil i år er de laveste siden 2012, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode.

Bra i bygg og anlegg

- Bygg og anlegg er en stor bransje som ikke har merket så mye nedgang av koronakrisen, det er en stor bransje hvor det vanligvis er flest konkurser. Nedgang i konkurser her bidrar mye til at konkurstallene totalt sett ikke er høyere, forklarer Ruud.

Hittil i år er det 24,2 prosent færre konkurser innen Bygg og anlegg. Lagring og transport har hatt en nedgang på 28 prosent, og Eiendom 21,1 prosent etter årets ni første måneder. Detaljhandel har hatt noen gode måneder, og har 16,2 prosent færre konkurser hittil i år.

Den eneste hovedbransjen som skiller seg ut med flere konkurser er Hotell- og restaurantbransjen. Her har det vært en oppgang på 7,6 prosent.

- Restauranter opplever reduserte åpningstider, økt bemanning og færre gjester på grunn av smitteverntiltak. Hoteller merker redusert reisevirksomhet og avlyste konferanser, så det er nok den bransjen som har vært rammet hardest av koronakrisen, forklarer Ruud.

Færre konkurser enn ventet

Per Einar Ruud forventet flere konkurser, men hittil har ikke det slått til.

- Kompensasjonsordningene har nok reddet mange bedrifter, men de generelle ordningene er nå avviklet. Dersom de nye ordningene som er varslet kun gjelder for noen utvalgte bransjer, vil det fort komme flere konkurser mot slutten av året, sier han.

- Jeg er mer bekymret for de mange bedriftene innen hotell, restaurant og tjenesteytende næringer. Sistnevnte bransje er veldig utsatt for generelle nedganger i næringslivet, og de som tilbyr tjenester til næringslivet har liten glede av redusert momssats. Uten annen støtte vil det fort ramme hardt, sier han.