STYRELEDER: Kai V. Berg i Norsk Trafikksikring er styreleder i Bransjegruppe Arbeidsvarsling som er lagt under paraplyorganisasjonen Noorsi.
STYRELEDER: Kai V. Berg i Norsk Trafikksikring er styreleder i Bransjegruppe Arbeidsvarsling som er lagt under paraplyorganisasjonen Noorsi.

Uavhengig bransjegruppe

Det er opprettet en egen bransjegruppe under navnet Arbeidsvarsling for alle aktører som jobber med, og som har interesse for arbeid på vei.

Publisert

Dette favner selvsagt bredt, og gruppen har medlemmer fra en rekke ulike bedrifter. Alt fra konsulentselskaper, opplæringsvirksomheter og entreprenører, til produsenter av materiell relatert til bransjen.

Bransjegruppe Arbeidsvarsling er lagt under paraplyorganisasjonen Noorsi. Gruppen ble etablert i 2018 og har utviklet seg jevnt og fått flere medlemmer.

Hovedformålet med gruppen, er å ivareta interessene til alle som er involvert i fagområdet arbeidsvarsling. I dette gjelder blant annet kontakt mot Statens vegvesen.

Gruppen er uavhengig og åpen for alle som jobber innen feltet. Mange av medlemmene er også sterkt engasjert innen kurs og opplæring, samt sikring for både trafikanter og veiarbeidere i veiarbeidsområder.

Likebehandling av regelverk i kommuner og hos Statens vegvesen, er en viktig sak for gruppen. Dette melder styreleder i gruppen, Kai V. Berg som til daglig er daglig leder i Norsk Trafikksikring AS.

Fagdager/konferanser

Etter etableringen, er det blitt avholdt flere konferanser der representanter fra flere tunge aktører i bransjen har holdt innlegg. Blant disse er Vegdirektoratet, Nye Veier, Arbeidstilsynet, Veitilsynet, Transportøkonomisk Institutt og Statens vegvesen.

Det er også blitt arrangert flere møter med myndighetene/Statens vegvesen, og gruppen har skrevet flere brev med innspill og synspunkter om sikkerhet og arbeidsvarsling.

I en pressemelding rapporteres det at bransjegruppa nå skal styrke styret, og de forskjellige fagområdene, med betydelige ressurser fra bransjen. Berg melder også at virksomheter som ikke er medlemmer, men som har interesse av å bli med, kan registrere seg på arbeidsvarsling.org

Styret i gruppa er:

  • Kai V. Berg, styrets leder – Norsk Trafikksikring AS
  • Tom Brekke, nestleder – Norsk Trafikksikring AS
  • Stian Auen - Brødrene Dahl, Samferdsel
  • Pål Bjur – Euroskilt
  • Helge Olsen - Euroconsult
  • Terje Høyem – Forsvaret
  • Maria Granlund – Granlund Opplæring
  • Inger Gilberg, Trafikkjentene AS
  • Nicolai Jakhelln - Jakhelln Gruppen

Audun T. Sætre er adm. direktør i Noorsi og er også daglig leder i Bransjegruppe Arbeidsvarsling.