Illustrasjonsbilde.

MGF: Anleggsmaskin-salget ned 16,7% tredje kvartal

Totalt ble det solgt 1033 nye anleggsmaskiner i tredje kvartal, noe som er en nedgang på 16,7% i forhold til samme periode i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Maskingrossisternes Forening (MGF) har publisert medlemmenes maskinsalg i tredje kvartal 2020.

Selv om svekkelsen er lavere enn andre kvartal isolert, må vi fortsatt tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare nivåer på salg i et tredje kvartal.

Covid-19-situasjonen forbedret seg noe gjennom sommeren, men det har vært en oppblomstring i flere regioner utover høsten.

- I tillegg ser vi konturene av en langvarig lav krone- og oljekurs, og markedene inkludert bygg og anlegg ser ut til å være avventende med store investeringer. Flere medlemmer melder at man har godt trykk på service- og ettermarkedet, mens nysalget går tregere enn tidligere. Nedgangen gjelder alle underkategorier, med unntak av minidumpere hvor salget i tredje kvartal var på 35 maskiner mot 26 i 2019, skriver MGF i en nyhetsmelding.

Gravemaskiner på belter endte på 346 solgte enheter, en nedgang på 21,7% i forhold til samme kvartal i fjor og en ytterligere svekkelse i forhold til andre kvartal. Hjullastere holder seg stabilt med 231 solgte enheter i Q3-20 mot 233 i Q3-19. Minigravere på belter har hatt en fin utvikling i salg frem til 2020, men fortsetter trenden med svakere salg i tredje kvartal med 223 solgte enheter mot 265 i samme perioden i 2019.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)

Maskinsalget i tredje kvartal 2016 – 2020 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken.

Salget i de tre første kvartalene i 2020

Legger vi sammen salgene til MGFs medlemmer i de tre første kvartalene (akkumulert) i 2020, er det tilbakegang på alle underkategoriene med unntak av veihøvler (+133%) og minidumpere (+12,5%), men dette er i utgangspunktet små kategorier som ikke gir store utslag på totalstatistikken.

Størst tilbakegang etter årets første tre kvartal finner vi på undergruppene valsetog/anleggsvalser (-50%) og hjulstyrte dumpere (-40%), men også disse er små kategorier.

For gravemaskiner på belter har vi en nedgang på 20% etter de tre første kvartalene, fra 1403 solgte maskiner i 2019 mot 1116 i år.

Den nest største kategorien, minigravere på belter, har en tilsvarende nedgang fra 848 solgte maskiner i 2019 mot 688 hittil i år (-19%).

Innenfor segmentet gravemaskin på belter, er det i tredje kvartal isolert kun størrelsen 24,1 – 28 tonn som har en svak vekst, mens det hittil i år er en nedgang i samtlige andre vektkategorier.

Fylkesvis tredje kvartal 2020

Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene og det er store regionale forskjeller på hvordan markedet har utviklet seg i siste kvartal.

Mens Oslo tidligere hadde en tilbakegang, har det i tredje kvartal vært en økning på 36% i forhold til samme periode i 2019.

I tillegg er det kraftig vekst i Sogn og Fjordane (+50%), Telemark (+32%) og Møre og Romsdal (+26%).

I den andre enden av skalaen er det en kraftig nedgang i salget i Hedmark (-50%), Oppland (-45%) og Vest-Agder (-45%). Det er i siste innrapportering en endring i hvilke fylker det selges mest anleggsmaskiner. Det selges fortsatt flest maskiner til Akershus (168 stk.), mens Rogaland (94 stk.) har gått forbi Buskerud (85 stk.) i tredje kvartal.

Fylkesvis tre første kvartal 2020

Ser vi tre første kvartal 2020 samlet, er det nå bare to fylker som fortsatt har vekst sammenlignet med samme periode i 2019 – Sogn og Fjordane (+31%) og Aust-Agder (+16%).

Etter første halvår i år hadde også Finnmark vekst, men de har i løpet av det siste kvartalet hatt en svekket utvikling og har nå en svak tilbakegang på 3% sammenlignet med hittil i 2019.

For utviklingen i Aust-Agder, er det verdt å merke seg at Vest-Agder har hatt en tilbakegang i forhold til 2019 på hele 49%, og at vi derfor i den nye regionstrukturen har en tilbakegang for Agder totalt.

Hittil i år er fortsatt fylkene Akershus (535 stk.), Rogaland (263 stk.) og Buskerud (243 stk.) de det selges flest maskiner i.

MGFs medlemmer er fornøyde

Fallet i omsetning av anleggsmaskiner var ventet etter en lang periode med vekst, men en negativ utvikling for kronekursen og utbruddet av covid-19 antas å ha forsterket nedgangen.

- MGFs medlemmer er likevel fornøyde med året, sett i lys av den generelle utviklingen i økonomien både nasjonalt og internasjonalt. Det er fortsatt vanskelig å forutse utviklingen for 2021, men det er ikke ventet noen stor vekst i første halvår sammenlignet med 2020, skriver MGF i nyhetsmeldingen med de ferske tallene fra medlemmenes maskinsalg.

Powered by Labrador CMS