Statnett skal blant annet rive den eldre ledningen, som går over hårnålssvingene fra Lysebotn, forbi designmasten ved Øygardstøl og videre til Tonstad.
Statnett skal blant annet rive den eldre ledningen, som går over hårnålssvingene fra Lysebotn, forbi designmasten ved Øygardstøl og videre til Tonstad.

AF Decom skal rive 209 høyspentmaster

Totalt skal opp mot 1880 tonn stålmaster, 835 tonn betongfundamenter og 770 tonn ledning fjernes over en strekning på 72 km, resirkuleres og lagres i depot.

Publisert

Mellom Lysebotn og Tonstad, og videre fra Tonstad til Solholm i Agder skal AF Decom denne vinteren i gang med fjerning av eldre anlegg for Statnett. Kontrakten på nær 80 millioner kroner, og rivearbeidene skal gjennomføres fra november 2020 til november 2021.

Det er to ledningsstrekk som ble bygget i 1968 skal rives. Det gjelder sentralnettledningene mellom Lysebotn og Tonstad og mellom Tonstad og Solhom. Ny sentralnettledning med høyere kapasitet ble ferdigbygd i 2019 og erstatter nå de eldre ledningene.

Vestre korridor:

  • Fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand
  • Oppgraderes fra 300 kV til 420 kV
  • Legger til rette for full utnyttelse av mellomlandsforbindelser
  • Legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet
  • Styrker forsyningssikkerheten
  • Kostnadsramme: 6,4 - 6,6 milliarder kroner
  • Forventet ferdig: høst 2021

Når Statnett bygger nye ledninger bygges de ofte parallelt til eksisterende ledningstraseer. Der det er hensiktsmessig blir eldre ledninger revet i etterkant. Det bidrar til å redusere Statnetts fotavtrykk i byggeprosjektet.

- I Statnett er vi opptatt av fotavtrykket vi etterlater oss, og vårt mål er at det ikke blir større enn nødvendig. Nå skal vi rive en eldre ledning som vi ikke har bruk for lenger, og AF Decom skal gjøre rivejobben for oss. Vi synes det er ekstra hyggelig når norske selskap vinner frem i konkurransen, og vi ser frem til samarbeidet, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

- AF er takknemlige for tilliten vi er blitt vist i et spennende prosjekt for Statnett. Dette er et komplisert oppdrag, der vi må inn med mye spesialkompetanse og spesielt utstyr. AF Decom er godt rigget for denne typen oppdrag som innebærer både riving og gjenvinning, og vi ser frem til et godt samarbeid med Statnett, sier Amund Lien, direktør i AF Decom.

Den eldre kraftledningen som skal rives, er en 300 kV-ledning, som er erstattet med en ny 420 kV-ledning i utbyggingsprosjektet Vestre korridor. Å rive 300 kV-ledningen er i henhold til anleggskonsesjon gitt av NVE i 2014.

Vestre korridor er et omfattende oppgraderingsprosjekt som strekker seg mellom Kristiansand og Sauda. Hele Vestre korridor er planlagt ferdig bygget i 2021.

Powered by Labrador CMS