Fylkesvei 2522 i Øyer har ikke et godt tilbud til fotgjengere og syklister i dag. Innlandet fylkeskommune frykter økt trafikk og for sikkerheten når det blir bygget ny E6 med bompengeinnkreving parallelt med fylkesveien.
Fylkesvei 2522 i Øyer har ikke et godt tilbud til fotgjengere og syklister i dag. Innlandet fylkeskommune frykter økt trafikk og for sikkerheten når det blir bygget ny E6 med bompengeinnkreving parallelt med fylkesveien.

Vil ikke fire på krav til trafikksikkerhet

Fylkesutvalget i Innlandet mener Nye Veier må gjennomføre planlagte trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 2522 i Øyer.

Publisert

Nye Veier AS skal bygge firefelts E6 på strekningen Storhove–Øyer i Gudbrandsdalen.

I reguleringsplanen som Øyer kommune har vedtatt, krever kommunen blant annet at Nye Veier bygger gang- og sykkelvei langs fylkesveien mellom Måkerudgutua og Ensby.

Vil bygge uten fysisk skille

Nye Veier har søkt Innlandet fylkeskommune om unntak fra flere faglige krav til utbedring av fylkesveien, for å spare penger og areal som går med til bygging.

Blant annet ønsker selskapet å bygge uten rekkverk eller grøft som skille mellom biler og fotgjengere, når fartsgrensen er 60 km/t.

Nye Veier har også søkt om å slippe å sette opp veilys som skal belyse både kjørebanen og gang- og sykkelveien på fylkesveien. Dette gikk fylkespolitikerne ikke med på.

Skal ikke gå ut over sikkerheten

- Det vil være helt håpløst å gi byggherren anledning til å spare inn penger på prosjektet på denne måten, sa Sjur Strand (Ap) i et møte i fylkesutvalget. Strand er også leder i fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg.

- Dette ville ha gått sterkt ut over trafikksikkerheten til lokalbefolkningen som skal bruke denne veien.

Ifølge reguleringsplanen må Nye Veier også sørge for at gående og syklende på fylkesvei 2522 får et trygt tilbud i byggeperioden, frem til den nye løsningen står ferdig.

Trafikken kan bli fordoblet

Nye E6 skal delvis finansieres med bompenger, men det skal ikke være bomstasjon på fylkesvei 2522, ifølge fylkeskommunen.

Beregninger skal vise at dagens trafikkmengde, som er mellom 1500 og 1900 kjøretøy i døgnet, kan komme til å bli doblet når E6 er ferdig med bompengeinnkreving.

- Fylkesveien kan bli brukt som omkjøringsvei når E6 må stenges på grunn av ulykker eller veiarbeid. Veien er forholdsvis smal, har bratt sideterreng flere steder, og det er elgfare på deler av strekningen, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding.

Ville spare ca. 80 millioner

- Et grovt anslag går ut på at Nye Veier kan spare ca. 80 millioner kroner, hvis de får lov til å bygge enklere enn det reguleringsplanen for fylkesvei 2522 beskriver, skriver fylkeskommunen videre i meldingen.

Fremskrittspartiet ønsket å si ja til søknaden fra Nye Veier, men bare Truls Gihlemoen (FrP) stemte for dette i fylkesutvalget.

I fylkesrådmannens innstilling i saken står det at tiltakene som skal utføres på fylkesvei 2522, skal gi gode, trafikksikre og varige løsninger for alle trafikantgrupper i lang tid fremover. Tiltakene må derfor gjennomføres etter de faglige kravene som gjelder, selv om det koster penger og fører til inngrep i arealet langs veien.

Powered by Labrador CMS