Grunnundersøkelser med droner og maskinlæring skal gi «et raskere og bedre produkt til lavere pris».

Skal utvikle dronebaserte grunnundersøkelser

Penger å spare ved å droppe helikopter. Drone er billigere i bruk og kan får lov til å fly nærmere bakken. Dette gir mer nøyaktige data.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Norges Geotekniske Institutts (NGI) teknologi spin-off Emerald Geomodelling skal videreutvikle et dronebasert system for Luftboren elektromagnetiske (AEM)-undersøkelser og pilotere dette over de neste tre årene.

Ifølge Emerald Geomodelling opplever mer enn 90 prosent av infrastrukturprosjekter verden over opplever kostnadsoverskridelser på 20-50 prosent. Årsaken er ofte mangelfull kjennskap til grunnforholdene.

På lag med forskningsinstitusjoner som NGI og det Syddanske Universitetet (SDU), skal Emerald Geomodelling og SkyTEM nå videreutvikle AEM-løsningen for lettere og billigere få bedre kjennskap til grunnforholdene. Eurostars finansieringsprogram bidrar til forskningsprosjektet som er estimert til 1,6 millioner euro.

Finne opp og forbedre

I dag baserer Emerald Geomodellings tjenester seg på luftbåren geoskanning fra helikopter. Geoskanningen samler inn data, og ved bruk av maskinlæringsalgoritmer kan Emerald Geomodelling produsere 3D-modeller som gir prosjektingeniørene et helhetlig grunnlag for design av infrastruktur.

Målet er å videreutvikle denne teknologien til å gi samme informasjon ved å ta i bruk droner. Samkjøring av arbeidsprosesser for AEM-undersøkelser med droneflyging, maskinlæringsbasert integrasjon og en mer helhetlig tilnærming til andre grunnundersøkelser vil bidra sterkt til å øke bærekraftsmålene innen anleggsbransjen.

- Å videreutvikle innovasjoner er viktig for NGI. I tillegg ønsker vi å være en støtte og samarbeidspartner for Emerald Geomodelling. I dette prosjektet skal vi bidra inn mot arbeidsflyten rundt undersøkelsene og optimalisere kommunikasjonen mellom utførende og potensielle kunder. Som en del av dette skal vi og jobbe med leveranseformater og standardisering i overensstemmelse med bransjestandarder innen bygningsinformasjonsmodeller (BIM), sier Magnus Rømoen, BIM-strateg hos NGI.

Tilgjengelig for flere

Dagens løsning avhenger av flyging med helikopter, som gir en forholdsvis høy inngangskostnad. Dette gjør at løsningen ikke er spesielt egnet i mindre, geografiske prosjekter. Gjennom drone-basert teknologi vil man ikke bare få ned inngangskostnaden, man vil og kunne fly nærmere bakken enn hva som er tillatt med helikopter. Dette vil igjen gi utslag i økt nøyaktighet av dataene, i tillegg til å øke oppløsningen de første meterne ned i grunnen.

Arbeidsprosessene med droner og tilpassede maskinlæringsalgoritmer er en løsning som skal gi et raskere og bedre «produkt» til en lavere kostnad.

- Raskere, bedre og billigere er typisk et ønske som ikke kan oppfylles. Men med denne løsningen gjør vi nettopp dette gjennom å bytte ut et system på et halvt tonn som krever helikopter med noe som veier 10-12 kilo og kan bæres av en drone, sier Andreas A. Pfaffhuber, administrerende direktør i Emerald Geomodelling.

Han presiserer at Emerald Geomodellings visjon er å eliminere risikoen ved ukjente grunnforhold ved å lage modeller som gjør øvre del av jordskorpen transparent.

- Vårt mål er å gjøre dette til en ny standard innen geotekniske grunnundersøkelser, på lik linje med tradisjonelle metoder slik som sonderinger, CPTUer og prøveserier. Løsningen vil ikke bare kunne gi et 3D-resultat av et område, man vil og kunne få dette til en relativt sett rimelig kostnad. I tillegg vil dette gjøre AEM-undersøkelser tilgjengelige for nesten ethvert prosjekt som krever kjennskap til grunnforholdene. Utviklingen vil også bidra til økt bærekraft innen byggebransjen, både med tanke på lavere kostnader og redusert karbonutslipp, sier Pfaffhuber.

Del av Eurostar programmet

Eurostar er et felles program mellom EUREKA og den Europeiske Kommisjonen for å støtte opp under prosjekter som ledes av små- og mellomstore forsknings- og utviklingsbaserte selskap.

Programmet støttes av EU gjennom Horizon 2020. Emerald Geomodellings bidrag ble rangert til nummer 15 av i alt 384 søkere.

Powered by Labrador CMS