Bilde fra anleggsarbeid i regi av Contexo i august på fylkesvei 614 Breivik-Svelgen i Vestland.

Vestland fylkeskommune lyser ut prosjektene på nytt

Fylkeskommunen lyser ut det arbeidet som gjenstår på de tre kontraktene de hadde med det konkursrammede firmaet Contexo.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det gjelder prosjektene Skiftesvik-Marikoven på Askøy, Breivika-Svelgen og Åstranda i Hyen.

Skal sikre anleggsområdene

Seksjonsleder i Vestland fylkeskommune, Gunhild Vangsnes, sier at nå starter arbeidet med å sikre anleggene frem til oppstart på nye kontrakter.

- Det er viktig for oss å sikre at det som allerede er utført på anleggene ikke blir ødelagt, eller at halvferdig arbeid utgjør en fare for trafikanter, sier Vangsnes.

Skredsikringsprosjektet i Åstranda er inne i en kritisk fase; det er viktig at arbeidet med skredvollene blir ferdig før snøen og vinteren kommer.

- Det er bare to-tre ukers arbeid igjen, og vi må få på plass en entreprenør som kan fullføre arbeidet raskt. Vi henter derfor inn pris direkte fra flere aktuelle entreprenører på ferdigstilling av skredvollene.

Prosjektene i Svelgen og Askøy er av større omfang, og er bare kommet halvveis. Det resterende arbeidet på disse prosjektene må derfor gjennom en ordinær tilbudskonkurranse.

Oppstart første halvdel av 2021

Byggingen av gang- og sykkelvei i Svelgen blir lyst ut på nytt rett over nyttår, og om alt går som planlagt, blir det oppstart i februar/mars 2021.

Prosjektet på Askøy vil også blir lyst ut på nyåret med oppstart nærmere sommeren. Dette skal sikre fullføring av hele prosjektet, også Kvitaneset, den delen som blir tatt ut av prosjektet tidligere i år.

- Det er stor interesse for å fullføre arbeidet på disse anleggene, sier Vangsnes, som oppfordrer entreprenører til å levere tilbud på de jobbene som nå lyses ut.

Powered by Labrador CMS