Fra venstre: Espen Jensen, daglig leder i RG Crane, Frank Ole Sørensen, daglig leder i RG Machine, Kjell Sæter, daglig leder i RG Ekspert, Lars Hæhre, CEO i Rental Group, Vegard Gjellum, daglig leder i RG Service, Kato Stien, daglig leder i RG Tunnel.
Fra venstre: Espen Jensen, daglig leder i RG Crane, Frank Ole Sørensen, daglig leder i RG Machine, Kjell Sæter, daglig leder i RG Ekspert, Lars Hæhre, CEO i Rental Group, Vegard Gjellum, daglig leder i RG Service, Kato Stien, daglig leder i RG Tunnel.

Fem norske utleieaktører slås sammen til stort utleiekonsern

Rental Group, som er det nye konsernets navn, har en samlet omsetning i Norge på over 1 milliard kroner og har vekstambisjoner i hele Norden.

Publisert

Selskapene som slås sammen har tilknytning til Hæhre & Isachsen Gruppen, og administrerende direktør i Rental Group er Lars Hæhre.

- Nye kontraktsformer og økende kompleksitet i store anleggsprosjekter gjør at flere entreprenører etterspør fleksible løsninger for å optimalisere maskinkapasiteten i sine prosjekter. Det er også en tydelig trend at entreprenørene vil redusere kapitalbindingen i egen maskinpark, og i større grad velge prosjekter ut ifra risikoprofil og lønnsomhet, sier Lars Hæhre.

Selskapene som blir en del av Rental Group skal alle skifte navn og profil:

  • HI-Maskinutleie blir RG Machine
  • Ekspert Maskinutleie blir RG Ekspert
  • Craneway blir RG Crane
  • Tunnel-Support blir RG Tunnel
  • HI-Verksted blir RG Service

Rental Group vil med sine over 2000 anleggsmaskiner tilby komplette løsninger til anleggsbransjen, og har gjennom sine selskaper lang erfaring i bransjen. Med nærmere 100 egne servicemekanikere i tillegg til faste og mobile verkstedhaller er de ifølge Lars Hæhre godt rigget for å holde et høyt servicenivå.

Han er klar på at Rental Group er en uavhengig partner som skal være i front på kompetanse og innovative løsninger.

- Drift og vedlikehold av maskiner og utstyr i denne størrelsen er et eget fag som krever kapasitet og høy kompetanse. Og når vi ser den raske utviklingen innenfor teknologi og hvilke krav som vil stilles til bærekraftige løsninger i bransjen fremover, så vil både evnen til å følge utviklingen og finansiell løfteevne være avgjørende for å være konkurransedyktige også mot flere av de internasjonale anleggsaktørene.

Rental Group ble lansert internt tidligere i uken og Lars Hæhre er stolt av de 170 medarbeiderne som alle bidrar til å løfte det nye konsernet gjennom godt samarbeid og kompetansedeling på tvers av selskapene. Han tror også at kundene vil oppleve merverdi gjennom et strømlinjeformet leveranseapparat, fleksible avtaler og stort volum og utvalg av maskiner og utstyr.

- Nå lanserer vi Rental Group i markedet, og for oss er dette en stor dag. Alle våre lokasjoner er omprofilert, ny nettside er lansert og vi er rigget for å levere fra dag en, sier Lars Hæhre.

Powered by Labrador CMS