Illustrasjonsbilde.

Datastyrt fartsbegrensning på anleggstrafikk

Lastebilene som frakter stein til Gilhusbukta i Lier i Viken fylke får datastyrt fartsbegrensning.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Stein til Gilhusbukta utenfor Drammen kommer nå med lastebiler/vogntog. Det gir mer tungtrafikk for dem som bor og jobber på Gilhus.

- Vi gjør tiltak for å redusere belastningene. Det er nå innført datastyrt hastighetsbegrensning for bilene som frakter stein, sier prosjektleder William Kornmo.

Utfylling i Gilhusbukta har i liten grad vært til ulempe for beboere og dem som jobber i Gilhus eller på Lierstranda. 3,5 millioner tonn stein er fraktet sjøveien fra Langøya. Fortsatt skal det fylles ut 2,5 millioner tonn stein. Men nå kommer den med veitransport. I første omgang kommer det aller meste fra Strømsåstunnelen som Bane Nor bygger for den nye Vestfoldbanen.

20 km/t i et område

- Moderne biler har GPS. Den sier nøyaktig hvor bilene befinner seg. Dermed kan vi overstyre bilenes hastighet ved hjelp av dataprogrammering i bilene som kjører stein for oss. Vi begrenser hastigheten til 20 kilometer i timen på Gilhus-området, sier Kornmo.

Den lavere hastigheten gir mindre støy, mindre støv og rystelser og bidrar også til økt sikkerhet for myke trafikanter.

Eidos Eiendomsutvikling AS er i ferd med å opparbeide nytt landområde i Gilhusbukta, ved Drammen.

- Vi jobber med flere tiltak. Ett er å åpne den tidligere snarveien ned til den gamle båthavna på Gilhus, sier Kornmo. Den løsningen vil resultere i at bilene kan kjøre i en slags rundkjøring på Gilhus. De kan benytte ulik vei inn og ut fra anleggsområdet. Dermed kan gjenåpningen av snarveien til kaia føre til en halvering av antall lastebiler som frakter stein på den delen av strekningen hvor det ikke er etablert gang- og sykkelvei.

- Sammen med datastyrt hastighetsbegrensning skal det også gi økt sikkerhet, sier Kornmo.

Grunneieren på prosjektet

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier på Lierstranda. De skal utvikle den nye Fjordbyen Lier og Drammen.

Dette gjøres blant annet ved å fylle ut masser i sjøen for å etablere et nytt landområde.

Området dekker 1,3 kvadratkilometer med strandlinje på 2,5 kilometer til Drammensfjorden. Fjordbyen planlegges for 16.000 arbeidsplasser og 16.000 beboere.

Powered by Labrador CMS