- Stadhavet er et av de mest værutsatte langs norskekysten. Med en tunnel vil vi forbedre sikkerheten til sjøs, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
- Stadhavet er et av de mest værutsatte langs norskekysten. Med en tunnel vil vi forbedre sikkerheten til sjøs, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Bygging av Stad skipstunnel startes i 2021

Etter regjeringens budsjettforhandlinger med Fremskrittspartiet (Frp), er det satt av midler til oppstart av Stad skipstunnel i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet er nå beregnet til å koste 3,45 milliarder kroner å bygge. Samferdselsdepartementet vil så snart som mulig legge frem et forslag for Stortinget om bevilgning til tunnelprosjektet.

- Stad skipstunnel er et spennende prosjekt, som er unikt i verdenssammenheng. Det har vært en lang reise, og midlene har ikke alltid strekt til. Etter budsjettforhandlingene er det kommet penger til oppstart i 2021. Det betyr at prosjektet blir gjennomført. Dette er en stor dag for Nordvestlandet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Prosjektet har ennå ikke vært i Stortinget. Derfor vil Samferdselsdepartementet legge frem en proposisjon om prosjektet så snart som mulig. Så snart prosjektet er godkjent av Stortinget, kan arbeidet fortsette. Kystverket tror det er mulig å starte byggingen mot slutten av 2021, står det i en nyhetsmelding fra Samferdselsdepartementet.

Stad skipstunnel har vært utredet og kvalitetssikret mange ganger. Sist i 2018. Da viste kvalitetssikringen at prosjektet ville koste 3,7 milliarder kroner. 1 milliard kroner mer enn det som ligger i Nasjonal transportplan.

Siden den gang, har Kystverket gått gjennom prosjektet for å få ned kostnadene. I høst har Kystverkets fremlegg vært på en forenklet kvalitetssikring. Sluttrapporten var klar 5. november. Den slår fast at prosjektet vil koste 3,45 milliarder kroner.

- Stad skipstunnel er et viktig prosjekt for Vestlandet. Stadhavet er et av de mest værutsatte langs norskekysten. Med en tunnel vil vi forbedre sikkerheten til sjøs. Prosjektet vil også legge til rette for en etablering av hurtigbåtrute og overføring av gods fra land- til sjøtransport, sier samferdselsministeren.