Dam Viddalsvatn ligger i Låvisdalen i Aurland kommune og ble bygget i 1970-71.
Dam Viddalsvatn ligger i Låvisdalen i Aurland kommune og ble bygget i 1970-71.

Skanska skal rehabilitere dam Viddalsvatn

Arbeidene omfatter etablering av ny støttefylling på 175.000 m³, samt nytt skåningsvern opp og nedstrøms på 60.000 m³.

Publisert

Skanska har signert kontrakt på 220 millioner kroner med Hafslund Eco om rehabilitering av dam Viddalsvatn.

Dam Viddalsvatn ligger i Låvisdalen i Aurland kommune (Vestland) og ble bygget i 1970-71. Dammen består av en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene. Som følge av den reviderte damsikkerhetsforskriften, skal damanlegget nå oppgraderes.

Arbeidene omfatter etablering av ny støttefylling på 175.000 m³, samt nytt skåningsvern opp og nedstrøms på 60.000 m³. Det skal også etableres nytt kronevern på 35.000 m³. I tillegg skal det gjøres utbedringer av flomavledningssystemet og bunntappesystemet som innbefatter både tunnelarbeid og betongarbeider.

Reserve på 750 millioner kroner

- Kraftprosjekter er et strategisk viktig marked for Skanska og vi er veldig glade for at Hafslund Eco har gitt oss tillit i dette prosjektet. Vi har lang erfaring med damrehabilitering og dambygging og har nylig avsluttet arbeidene ved Dam Songa. Mannskapene flyttes til våren over til Trollheim Dammer, som vi nylig også vant. Når vi nå også har sikret oss Dam Viddalsvatn har vi en ordrereserve på hele 750 millioner kroner innen damrehabilitering, forteller Oddmund Hansen, prosjektsjef i Skanska region Samferdsel og Industri.

- Hafslund Eco er godt fornøyd med at Skanska vant frem i anbudskonkurransen. Vi har god erfaring med Skanska som entreprenør fra flere vannkraftprosjekter, og er sikre på at de også vil gjøre en god jobb i dette prosjektet, sier konserndirektør Teknisk, Stig Morten Løken i Hafslund Eco.

Rekrutterer medarbeidere til fjellanlegg

Det kreves spesiell kompetanse for å gjennomføre rehabilitering av gamle damanlegg. Særlig gjelder dette kompetanse innen plastring som krever erfarne maskinførere.

- Det at vi nå har en solid portefølje med kraftprosjekter, gjør at vi får muligheten til å rekruttere og utvikle nye dyktige medarbeidere som ønsker å jobbe i fjellanlegg i årene fremover, sier Oddmund.

Arbeidene starter i mars 2021.

Powered by Labrador CMS