Statens vegvesen og planleggingsleder Jon Rabben Lundby mener smal firefelt på Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua vil kutte kostnadene med en halv milliard kroner.
Statens vegvesen og planleggingsleder Jon Rabben Lundby mener smal firefelt på Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua vil kutte kostnadene med en halv milliard kroner.

Vegvesenet: - Kan kutte halv milliard med smal firefelt på rv.4

Statens vegvesen mener det er mulig å kutte kostnadene på ny riksvei 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua med en halv milliard kroner når regjeringen åpner for smalere motorveger med fire felter.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen er nå ferdig med det første steget på planleggingen av den nordligste veistrekningen på riksvei 4. Det såkalte planprogrammet viser hva og hvordan Vegvesenet skal planlegge motorveien fra Mjøsbrua til Hunndalen.

- Smalere veiskuldre gjør at vi kan kutte kostnadene med 18 prosent på strekningen på hver side av tunnelen. Slik kan vi ta ned kostnadene fra 5,4 milliarder til 4,9 milliarder, sier planleggingsleder Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen Utbygging.

Smalere bruer

Det er særlig smalere konstruksjoner som gjør jobben rimeligere. Det skal bygges seks ulike bruer på strekningen. Samtidig ligger det et ytterligere potensial for innsparinger og gode løsninger gjennom tidlig involvering av entreprenør.

Lundby har tatt med seg et bredt faglig miljø fra Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Det siste halve året har veieksperter fra hele landet satt seg inn den nye motorveien.

Prosjektleder Taale Stensbye (t.h.) skal lede arbeidet med å planlegge ny Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua. Her sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen og regiondirektør i NHO Jon Kristiansen.
Prosjektleder Taale Stensbye (t.h.) skal lede arbeidet med å planlegge ny Rv.4 Gjøvik-Mjøsbrua. Her sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen og regiondirektør i NHO Jon Kristiansen.

- Gjennom konseptvalgutredningen fra 2016 har vi et svært godt grunnlag til å finne frem til de beste løsningene for ny trafikksikker og raskere vei på riksvei 4, sier Lundby.

Godt samarbeid

Vegvesenet samarbeider godt med Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune om ny riksvei 4, spesielt med tema Gjøvik by og trafikkavviklingen der.

I 2021 vil dette samarbeidet forsterkes og utvides med å tilknytte Fylkesmannen i Innlandet og Norges vassdrags og energidirektorat.

- Et tett og godt samarbeid med berørte offentlige instanser er et av suksesskriteriene for planleggingen av riksvei 4, sier Lundby.

Det er særlig arbeidet med å håndtere problematikken med fremtidig trafikkavvikling på lokalveinettet, dyrka mark, bebyggelse og naturmangfold som Vegvesenet skal løse sammen med de andre offentlige aktørene.

Stensbye inn som prosjektleder

Lundby får god drahjelp i 2021 i arbeidet med kommunedelplanen. Vegvesenet styrker Rv. 4-laget med den erfarne prosjektlederen Taale Stensbye.

Stensby har vært prosjektleder for E6 utbyggingen langs Mjøsa og ny Rv. 3/25 Løten-Elverum. Før det satt han i toppledelsen i Statens vegvesen, Region øst som strategisjef.

Nå går Stensbye inn som prosjektleder for arbeidet med kommunedelplanen for Rv. 4 Gjøvik-Mjøsbrua.

- Utbyggingen av E6 langs Mjøsa og riksvei 3/25 er gjennomført svært kostnadseffektivt og raskt med en meterpris lavere enn andre sammenlignbare veiprosjekter i Innlandet. Det skyldes god planlegging, og god gjennomføring. Derfor er det godt nytt at Stensbye skal inn i Rv. 4-arbeidet, sier prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, Utbygging sørøst.

Powered by Labrador CMS