Nye E39 Lnset-Hjelset skal bygges i en ny tras, nord for dagens E39. Foto: Statens vegvesen

Seks vil bygge E39-strekning

Seks entreprenører har levert tilbud på å prosjektere og bygge nye E39 Lønset-Hjelset.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Dette ble klart da fristen gikk ut torsdag 17. desember. Følgende firma har meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen, som Statens vegvesen lyste ut 14 november:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Arbeidsfelleskap: Consto Anlegg Midt AS og Aurstad Tunnel AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Arbeidsfellesskapet Syltern Christie
  • Peab Anlegg AS
  • Risa AS

Prekvalifisering

Vegvesenet skal nå vurdere de ulike leverandørenes dokumentasjon og kvalifikasjoner. Gjennom prekvalifiseringsfasen skal det velges ut tre eller fire som vil bli invitert til å delta videre i anbudskonkurransen.

- Vi planlegger å sende invitasjoner til de som går videre i løpet av uke 2 i 2021. Deretter skal vi arrangere oppstartsmøte med hver enkelt leverandør for å sikre at alle har rett forståelse av forutsetningene og rammene for konkurransen, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Etter oppstartsmøtene vil firmaene levere inn sine første tilbud innen fristen 8. april. Deretter vil Statens vegvesen møte de enkelte firmaene til forhandlinger, før de skal levere sine endelige tilbud.

Prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen. Foto: Linn Sæter, Statens vegvesen

Vi tar sikte på å inngå kontrakt med entreprenør for totalentreprisen i midten av juni 2021.

Skal bygge 9,3 kilometer ny veg

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren som blir tildelt oppdraget både skal prosjektere den nye vegen og stå for selve utbyggingen.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Vegen får to- og tre felt med midtrekkverk og en fartsgrense på 90 km/t.

I tillegg til 9,3 km. ny europaveg, inneholder kontrakten også følgende konstruksjoner:

  • Åtte underganger/kulverter dimensjonert for landbruksmaskiner
  • Åtte bruer på mellom 15 og 90 meter
  • En 4-felts miljøtunnel på 100 meter

Byggetiden vil være 2,5-3 år og nye E39 Lønset-Hjelset er ventet å stå ferdig senest våren 2024.

Viktig for Molde

Ny veg skal gi bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet

E39 Lønset-Hjelset er et viktig vegprosjekt for Molde, og har som formål å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle som ferdes på strekningen.

Dagens E39 mellom Lønset og Hjelset er smal, går gjennom delvis tett bebyggelse og har hele 95 avkjørsler – flere av dem har dårlig sikt.

På den nye vegen vil det ikke være tillatt med saktegående kjøretøy eller gående og syklende, men de får mulighet til å ta i bruk dagens veg – som skal gjøres om til lokalveg etter åpningen av nye E39 Lønset-Hjelset. Med langt færre biler og tungtransport enn i dag, vil dette bedre bomiljøet for de som bor langs dagens E39 og gjøre vegen langt mer trafikksikker for myke trafikanter.

Powered by Labrador CMS