Ketil Solvik-Olsen på Arctic Entrepreneur i 2017 som samferdselsminister. Etter at han gikk av som statsråd, er han involvert i selskaper som jobber direkte mot transport- og anleggsbransjen.
Ketil Solvik-Olsen på Arctic Entrepreneur i 2017 som samferdselsminister. Etter at han gikk av som statsråd, er han involvert i selskaper som jobber direkte mot transport- og anleggsbransjen.

- Autonom teknologi modnet i ekspressfart

Ketil Solvik-Olsen om effekter fra covid-19-perioden, brakkesyke i USA og masse annet om anleggs- og transportbransjen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I dette juleintervju med Ketil Solvik-Olsen (Frp), nå styreformann i teknologiselskapet Steer AS (bl.a.), har den tidligere samferdselsministeren mye på hjertet.

Du er styreleder i Steer AS, et selskap i Gjermundshaug Gruppen, og nylig informerte dere om at Steer-teknologi skal brukes til førerløse tipptrucker hos Romarheim AS på Vestlandet. Om du ser i glasskulen litt, hvor stort vil dette med førerløse maskiner bli i fremtiden?

Som minister besøkte Solvik-Olsen mange anleggsprosjekter, her fra Skanskas tunnel på E16 Bagn-Bjørgo i mars 2018. Foto: Klaus Eriksen
Som minister besøkte Solvik-Olsen mange anleggsprosjekter, her fra Skanskas tunnel på E16 Bagn-Bjørgo i mars 2018. Foto: Klaus Eriksen

Arbeidet vi skal gjøre med Romarheim er kjempespennende pionerarbeid. Det er et aktivt næringsområde hvor vi tar norskutviklet teknologi for å bidra til bedre drift av anlegget. Jeg er overbevist om at dette vil bli tatt i bruk i stadig større grad, fordi det gir en bedre arbeidshverdag for alle berørte. Mindre stress og fysiske utfordringer for de som kontrollerer maskinene, enklere å avvikle kontinuerlig drift og økt grad av sikkerhet er bare noen av fordelene.

Du bodde en periode i USA nå nylig, og vi registrerer at Steer har prosjekter på gang i USA og Nord-Amerika. Er dette noe du jobbet med da du bodde der borte, og hva er potensialet for Steer-teknologien internasjonalt?

Vei og Anlegg på Hellerudsletta mai 2018, på standen til Epiroc der det var en batterimaskin. Foto: Klaus Eriksen
Vei og Anlegg på Hellerudsletta mai 2018, på standen til Epiroc der det var en batterimaskin. Foto: Klaus Eriksen

Jeg involverte meg med Steer allerede mens jeg bodde i Alabama ja. USA er jo et stort og spennende marked, og fysisk nærheten til det amerikanske markedet så vi som en fordel. Nå endret covid-19 hele bildet, på godt og vondt. Nå kan vi ikke like lett følge opp aktørene gjennom fysiske besøk, og det skaper utfordringer siden vi tross alt jobber med store maskiner. Samtidig har hele mentaliteten til digitalisering og autonom teknologi modnet seg i ekspressfart, og dermed vil markedet vokse langt raskere. For Steer er det norske markedet et viktig hjemmemarked hvor vi kan vise frem teknologi og gi nær og personlig service. Samtidig har vi et potensiale for å lykkes globalt innen vår nisje av markedet.

Som samferdselsminister fra 2013 til 2018 kom du tett på anleggs- og transportbransjene, og vi har truffet deg opp gjennom en del ganger. Det slår oss at du alltid har virket veldig interessert i disse bransjene, også utover det som kreves i jobben. Nå er du også del i et selskap som retter seg mot anleggsbransjen. Hva er det med disse bransjene som treffer hjertet ditt?

Kort sagt: Det handler om å bygge landet. Skaperkraft. Store maskiner, til dels komplisert logistikk, planlegging og gjennomføring. Det er mange spesialister og fagarbeidere involvert, og alle er avhengig av hverandre. Når man lykkes kan man skape underverker, og når man er virkelig gode så koster det ikke skjorta heller. Det beste av alt, når det er veianlegg involvert, så kan jeg cruise inn i solnedgang på disse byggverkene.

Du er jo fremdeles sterkt involvert i politikken, og nå som «ekstrahjelp» i Oslo Frp. Vil vi i fremtiden se en Solvik-Olsen i politikken eller i anleggsbransjen? Eller noe annet?

Livet hadde nok vært enklere om jeg nøyde meg med bare bry meg om mine egne, nære ting. Men jeg klarer ikke lukke øyne eller skru av hjernebarken når jeg opplever sider av samfunnet hvor ting fungerer dårlig eller hvor det sløses med penger og ressurser. Da får jeg lyst til å rydde. Jeg har nok en ryggmarg som er full av samfunnsansvar og engasjement. Samtidig er jeg veldig glad for nå å få fylle livet med erfaring fra næringslivet. Jeg er involvert i Hydrolift Smart City Ferries med Bård Eker, driver med forretningsutvikling i Seabrokers, er styreleder i UAS Norway (droneforeningen), og involvert i en rekke små oppstartsselskaper i skjæringspunktet mobilitet, transport og teknologi. Dette er bedrifter som treffer mitt i mitt interessefelt, og som fungerer komplementært til hverandre. Da blir arbeid mest som en hobby.

Ketil Solvik-Olsen ved Stenas nya lastebil på el fra Emoss. April 2018
Ketil Solvik-Olsen ved Stenas nya lastebil på el fra Emoss. April 2018

Hvordan har du opplevd covid-19-året som vi (heldigvis) nå legger bak oss?

Det har vært et tilnærmet surrealistisk år. Vi har som verdenssamfunn blitt utsatt for enorme utfordringer. Samtidig har vi vist oss særdeles godt tilpasningsdyktig og fleksible. Det er mange triste konsekvenser for enkeltmennesker og familier, men likevel tror jeg vi har klart snu om på hverdagen på en måte knapt noen ville trodd hadde man blitt spurt om å spå utfallet i forkant. Verden er fortsatt et fredelig sted og man klarer kanalisere enorme ressurser til å løse felles utfordringer.

Personlig var det interessant å være på Conexpo-messen i Las Vegas i mars 2020, og oppleve hvordan den nærmeste ble forlatt midtveis fordi de fleste deltakerne måtte komme seg hjem før USA plutselig stengte ned. Og da jeg reiste tilbake til familien i Alabama kom jeg til skoler og samfunnslivet som raskt stoppet opp. De påfølgende månedene med hjemmeskole og begrenset sosial omgang var en stor omstilling.

Og hvordan tror du 2021 blir?

En prat med Brøyt-entusiast Olav Wendelbo på Vei og Anlegg 2018. Foto: Klaus Eriksen
En prat med Brøyt-entusiast Olav Wendelbo på Vei og Anlegg 2018. Foto: Klaus Eriksen

Gitt at vi får vaksiner på plass, så vil 2021 bli opplevd som en stor opptur sammenlignet med 2020. OG jeg tror ikke vi vil gå tilbake til «normalen». Mange har etablert nye vaner med bruk av teknologi, og opplever det som bedre enn «normalen». Det kan endre både transportmønster, utforming og størrelse på bygg, handelsnæringen, etc. Samtidig tror jeg vi fortsatt vil ha mange oppgaver hvor det er behov for å møtes fysisk, og folk vil fortsatt ønske å oppleve verden. Jeg tror man bommer dersom man tror folks iboende reiselyst er dempet etter det siste året.

Er det noe du angrer på at du gjorde eller ikke gjorde i «annerledesåret» 2020?

Vel, familien hadde planlagt en lengre Road Trip som avslutning på vårt 20 måneder lange USA opphold. Nå vet vi at vi burde tatt avslutningsturen da vi ankom USA fremfor å spare den til slutt. Nå får vi planlegge an «avslutningsturne» i USA til kommende sommer i stedet.

Er det noe du er spesielt stolt over i «annerledesåret» 2020?

Det var en utfordring å bo «innelåst» i en leid leilighet langt borte. Man kan få litt «brakkesyke» når man får beskjed om å holde seg sosialt distansert fra alle andre. Da hadde det vært fint for familien å ha en hage å stelle, et rom å pusse opp eller noen kott å rydde. Vi hadde ingenting slikt. Likevel klarte vi fylle dagene med fornuftige ting uten å gå hverandre på nervene.

Hva eller hvem har spesielt imponert deg fra året vi nå legger bak oss?

Vi har som samfunn tydelig demonstrert at vi kan endre oss når vi må. Bruken av digitale løsninger og verktøy har sikret at samfunnet fungerer, og på mange områder vil vi aldri ønske oss tilbake til «normalen». Men så sent som valgkampen i fjor drev Senterpartiet og mente vi trengte en pause i digitalisering. Jeg er derfor glad for at landet vårt har vært styrt i retning av fremtiden, fremfor å settes i revers i søken etter en problemfri fortid som i realiteten aldri eksisterte.

Solvik-Olsen har stor interesse maskiner, teknologi og bransjene anlegg og transport. Foto: Klaus Eriksen
Solvik-Olsen har stor interesse maskiner, teknologi og bransjene anlegg og transport. Foto: Klaus Eriksen

Miljø og mindre klimautslipp blir stadig viktigere i anleggsbransjen, hvordan påvirker dette retningen, arbeidet og utviklingen i Steer?

Vi er alle enige om å ivareta et godt miljø og redusere støy og utslipp. Teknologiutviklingen gjør det mulig å gjøre mer med redusert ressursforbruk, og det er et spennende potensial der ute. Samtidig er det viktig at den politiske kampen om å fremstå mest mulig miljøvennlig ikke fullstendig mister bakkekontakt. De må være en sammenheng slik at teknologiutvikling, krav og kostnader harmonerer.

Hva er den største utfordringen for bransjen i dag?

Jeg tror det er langt flere muligheter enn utfordringer. Bransjen har vokst enormt mye over de siste årene, og vi er langt fra ferdig å bygge landet vårt. Hovedutfordringen vil nok være at stadig flere forventer å få nyte en god levestandard, men samtidig forventer at ting skal være tilnærmet gratis, uten negative inngrep i natur og miljø. Forståelsen for avveininger som må gjøres virker å bli mindre, og dermed vil det være flere som protester straks en gravemaskin går til verks.

Internt i bransjen vil det samtidig være en utfordring at ikke alle klarer henge med i utviklingen. Både samfunnets forventninger og de teknologiske mulighetene gjør at aktørene må være mer profesjonelle.

Beskriv en perfekt jul for deg?

Ro i sjelen, være sammen med familie, med god mat og god stemning i huset. Et hvitt snødekke dekker skaperverket utenfor vinduene. Tid til å mimre det som vi har opplevd sammen, og drømme om det vi kan gjøre i tiden som kommer.

Hva er ditt største ønske for det nye året?

At ingen barn skal gå til sengs med frykt for hva neste dag vil bringe.

Her fra Utleiekonferansen i 2018, som samferdselsminister. Snakket om elektriske maskiner i bransjen. Foto: Klaus Eriksen
Her fra Utleiekonferansen i 2018, som samferdselsminister. Snakket om elektriske maskiner i bransjen. Foto: Klaus Eriksen

.

Powered by Labrador CMS