Brøytebilen fra Bilhjelp AS ble pålagt å veies med brøyteplogen oppe, siden det var slik den kom kjørende inn på kontrollplassen.
Brøytebilen fra Bilhjelp AS ble pålagt å veies med brøyteplogen oppe, siden det var slik den kom kjørende inn på kontrollplassen.

Brøytebil-eier tildelt overlastgebyr: Nå har Vegvesenet betalt tilbake gebyret

- Jeg er glad for å få tilbake pengene, sier bileieren.

Publisert Sist oppdatert

På slutten av 2019 omtalte AT.no en sak der brøytebilsjåfør Espen Pedersen ble tatt inn til tungbilkontroll ved Drammen trafikkstasjon i november samme år. Han brøytet på veien der kontrollen var skiltet. Han løftet frontplogen før han kjørte inn på kontrollplassen ved Drammen trafikkstasjon, der han ikke hadde brøytingen. Da han hadde kjørt opp på vekta, senket han plogen til bakken for veiing.

Etter først å ha blitt veid med plogen senket, fikk han beskjed om at han måtte heve den for ny veiing. Da ble det overlast som ga overlastgebyr på 23.600 kroner.

Det var ifølge Statens vegvesens kontrollører overskridelser både på aksel- og på totalvekten. Da gis det høyeste gebyret, som i dette tilfellet var overskridelsen av tillatt totalvekt.

Daglig leder Frode Aasgaard i Bilhjelp AS, som eier brøytebilen, sendte inn en formell klage på overlastgebyret.

Etter et drøyt år kom svaret på klagen fra Statens vegvesens enhet for trafikant og kjøretøy: «På grunn av den lange saksbehandlingstiden finner vi det rimelig å frafalle overlastgebyret i sin helhet».

Vegvesenet mener gebyret var lovlig ilagt

I vurderingen av klagen står det i svaret fra Statens vegvesen blant annet:

Brøyteroden Espen Paulsen kjørte på var på fylkesvei 282, ved jernbanen. Skilt viste at han måtte kjøre til veiing på trafikkstasjonen lenger nord. Da han kjørte Jensvollveien til veiingen, løftet han plogen for ikke å brøyte der han ikke skulle.
Brøyteroden Espen Paulsen kjørte på var på fylkesvei 282, ved jernbanen. Skilt viste at han måtte kjøre til veiing på trafikkstasjonen lenger nord. Da han kjørte Jensvollveien til veiingen, løftet han plogen for ikke å brøyte der han ikke skulle.

«Statens vegvesen sine rutiner for veiing av kjøretøy er at kjøretøyet skal veies slik det kom inn på kontrollplassen. I og med at deres brøytebil kom kjørende inn med skjæret oppe, så var det riktig å gjennomføre kontrollen med skjæret oppe»...«Gebyret var lovlig ilagt».

Konklusjonen er likevel, som skrevet ovenfor, at gebyret frafalles på grunn av den lange saksbehandlingstiden på klagen.

Dermed fikk brøytebileieren tilbake sine 23.600 kroner fra Statens innkrevingssentral.

- Jeg er glad for å få tilbake pengene, selv om jeg ikke er enig i vurderingene rundt veiingen, sier Frode Aasgaard til AT.no.

Lik behandling?

Aasgaard stilte i klagen også spørsmål ved om det er enighet blant Statens vegvesens kontrollører om hvordan brøytebiler skal veies.

«Dette vil bli fulgt opp internt», står det i svaret fra Vegvesenet.