Scandia Maskin har levert 2 x Powerscreen Chieftain 2100X sikteverk og en R8040 TS Radial Stacker til Svelviksand p Kilemoen p Ringerike. Juni 2020. Foto: Klaus Eriksen

Scandia Maskin konkurs

Scandia Maskin AS har meldt oppbud.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det ble tirsdag 12. januar meldt oppbud for Scandia Maskin AS og Scandia Maskin Finance AS. Scandia Maskin forbindes for mange med knuse- og sikteutstyr fra leverandøren Powerscreen.

Scandia Maskin AS ble stiftet i 1992, men fikk nye majoritetseiere i 2019. Da kjøpte SMP Kapital 1 AS 70% av aksjene, mens Andreas Arnesen eide 30%. Arnesen gikk ut av styret 9. januar i år.

Daglig leder Gaute Fisknes i Scandia Maskin, kommer fra SMB Kapital 1. Til AT.no sier han at SMB har alle intensjoner om å ta selskapet videre, men at situasjonen nå ble veldig krevende på grunn av «gammel historikk».

- Vi i SMB har gjort dette (gått inn og restrukturert selskaper, red. anm.) før med suksess, men jeg har blitt sjokkert over at det ene spøkelset etter det andre har kommet frem. Det har gjort at vi har måttet drive med alt mulig annet, og altfor lite med business, sier Fisknes.

For øyeblikket er Scandia Maskin satt under administrasjon, men Fisknes håper at selskapet kan tas videre. Akkurat hvordan, er pr. nå (14. januar) for tidlig å si.

Gaute Fisknes, daglig leder Scandia Maskin. Foto: Klaus Eriksen

- Menneskene og arbeidsplassene er prioritet én nå. Deretter er kunder og leverandører prioritet to. Og prioritet tre er å så raskt som mulig komme i gang med en ryddig og troverdig drift, sier Fisknes.

Statement

AT.no fikk tilsendt følgende statement fra Fisknes torsdag 14. januar:

Statement konkurs Scandia maskin.

12 januar 2021 melder styret i Scandia maskin as oppbud av selskapet. Nye eiere gikk inn i selskapet oktober 2019 sammen med eksisterende eier.

Den første perioden var preget av mye uoppgjort og store deler av tilført kapital gikk med til opprydding. Selskapet hadde på det tidspunktet forpliktet seg til overtakelse av nytt bygg i Åros. Dette medførte en stor kostnad for selskapet.

Gjennom 2020 har selskapet lidd under forsinkelser og nedstenging grunnet Corona. Dette har vært økonomisk belastende og belastende for våre kunder grunnet lange leveringstider.

For Scandia maskin har dette medført reduserte leveranser og inntekter gjennom perioden fra mars 2020 til i dag.

Selskapet har hatt mange utestående saker som har vært ryddet opp i underveis, men som har påført selskapet store kostnader og reduserte muligheter.

I oktober 2020 blir selskapet stevnet for en tidligere sak fra 2018 på et betydelig beløp. Scandia maskin forsøker iherdig å hente inn ny kapital for å dekke dette kravet, men interessen for å bidra inn med frisk kapital for å rydde opp er meget begrenset.

Uten frisk kapital har selskapet ikke mulighet til å dekke opp forpliktelsene og styret må begjære oppbud.

Powered by Labrador CMS