26. februar 2019 var det dobbelt TBM-gjennomslag i Ski kommune (Nå Nordre Follo). Tunnelene skal ferdigstilles i siste halvdel av 2021.

Acciona Ghella krevde over 400 mill. kroner ekstra - Bane Nor ville gi 3,5

I forbindelse med boringen av de lange jernbanetunnelene på Follobanen sørover fra Oslo, har det vært uenighet i hundremillioner-kroners-klassen

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I januar skulle det startet en rettssak der entreprenørsammenslutningen Acciona Ghella JV (AGJV) krevde over 400 millioner kroner ekstra etter mer påløpte kostnader enn beregnet ut fra det man visste da kontrakten ble signert.

Bygg.no skriver at det er uforutsette grunnforhold som førte til uenigheter om forståelsen av en «teoretisk beregningsmodell» for hvor lang tid tunnelboringen på Follobanen kunne ta, og hvordan en mulig kompensasjon for «teoretisk inndrift» av tunnelboringen skulle beregnes.

Bane Nor skal ha vært villige til å gi 3,5 millioner kroner ekstra til AGJV.

Nå er det klart at rettssaken er avlyst. Begge partene i tvisten bekrefter nemlig til Bygg.no at det ble oppnådd enighet fredag 15. januar om den ekstra kompensasjonen. Summen vil de ikke gå ut med.

- Vi er fornøyde med samarbeidet og ser frem til ferdigstillelse av den 20 km lange Blixtunnelen i siste halvdel av 2021. I tråd med kontrakten skal uenigheter løses underveis i samarbeidet - og ikke samles opp til slutt, skriver kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i en e-post til Byggeindustrien.

Powered by Labrador CMS