Arbeid for biologisk mangfold på Hedrum pukkverk

Arbeidet med å styrke det biologiske mangfoldet i områdene rundt pukkverk er en del av NCCs bærekraftstrategi. Nå er Hedrum pukkverk i Larvik blitt miljøsertifisert som en Kielo-Site.

Publisert Sist oppdatert

- Vi startet arbeidet i høst med å miljøsertifisere Hedrum pukkverk til en Kielo-site. Vi engasjerte Asplan Viak som med sin økolog hjalp oss med å kartlegge det biologiske mangfoldet rundt Hedrum pukkverk. For oss i NCC er det viktig å gjøre det vi kan for å legge til rette for biologisk mangfold på de stedene vi har pukkverk. Vi i Steinmaterialer tar ut materialer fra naturen, og da må vi kunne bidra til utvikling på andre måter, sier direktør i NCC Steinmaterialer, Frode Jørgensen.

Kielo er forkortelsen for den finske «KIviaineksen Elävä LuontO», som betyr «levende natur av stein». Konseptet ble startet av NCC i Finland, derfor det finske navnet.

For å bli en NCC Kielo-site, er det en rekke kriterier som må oppfylles, inkludert en kartlegging av naturtyper for å kartlegge karakteristiske arter i området, sette seg mål for området og en grundig planlegging av aktiviteter som kan bidra til å skape ønskede forhold for biologisk mangfold.

Skal ha variert biologisk liv i pukkverkene

Slik jobber NCC med biologisk mangfold i pukkverk:

  • Ved å etterlate næringsfattige områder uten mose trives sopp, planter og insekter.
  • Ved å etterlate hauger med større steiner tiltrekkes krypdyr, amfibier og pattedyr.
  • Ved å bevare og skape vannflater i forskjellige dybder og størrelser, tiltrekkes padder, insekter og fugler.
  • Ved å opprettholde bratte bakker med finkornet materiale, tiltrekkes dukksvaler.
  • Ved å etterlate døde trær som trekker til seg larver, insekter og fugler.

- NCC har et mål om å fremme et variert biologisk liv i pukkverkene. Det er flere metoder som bidrar til økt liv i områdene rundt våre pukkverk. Blant annet ved å etterlate store steiner, tiltrekkes flere typer dyr til stedet, og ved å bevare og skape vannflater i forskjellige størrelser, tiltrekkes insekter og fugler, sier Jørgensen.

I rapporten fra Asplan Viak, ble det bekreftet flere områder der det biologiske mangfoldet var til stede.

- Vi i Asplan Viak synes det har vært svært spennende å jobbe med Kielo-naturkartlegging for Hedrum pukkverk og få innsyn i de ambisjonene som NCC har for å forbedre miljøkvalitetene i sine anlegg. Vi jobber med bærekraft og miljøhensyn i alle våre oppdrag, og synes det er særlig inspirerende å være med å forbedre naturkvaliteter i et område som i dag er preget av tung industriell utbygging, sier Anne Karen Haukland i Asplan Viak i en pressemelding fra NCC.

Forsøker å stoppe fremvekst av fremmede arter

Målet for Hedrum pukkverk er å styrke det biologiske mangfold gjennom tre hovedtemaer.

- For det første ønsker vi å beskytte det eksisterende mangfoldet vi har rundt pukkverket vårt. Vi må også legge til rette for vekst i de områdene vi er ferdige med å jobbe på. Vi tar ut mye materiale fra naturen, og det oppstår et slags sår i naturen, og det må vi jobbe med å lege. Til sist må vi forsøke å stoppe veksten av fremmede arter, som dessverre oppstår som et resultat av mye tilkjørte materialer, sier Site Manager Ronny Sørås.

Insekter og amfibier

For å kunne fortsette arbeidet med det biologiske mangfoldet, har NCC nå fått en liste over tiltak som kan gjøres for å forbedre ytterligere.

- I første omgang må vi behandle de trærne vi har på området. Til våren må vi også se på hvordan vi kan tilrettelegge for mer vann for å øke bestanddelen av insekter og amfibier, sier KS-leder i Steinmaterialer, Morten Solli.

Powered by Labrador CMS