NYE VEIER: Nye Veier har prosjekter en rekke steder i landet, og skal ha stor aktivitet i Trøndelag kommende år. Her er et Nye Veier-prosjekt mellom Arendal og Tvedestrand. Foto: Espen Braata

NAV Trøndelag går nye veier

REKRUTTERING: NAV Trøndelag er godt i gang med et nytt prosjekt for å rekruttere riktig folk inn i anleggsbransjen. Næringen skriker etter flere folk i fylket de kommende årene.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Akkurat det siste punktet gjelder ikke bare Trøndelag, men også en rekke andre steder i landet. Gode folk vil det i overskuelig fremtid være sterkt behov for i anleggsbransjen.

Prosjektet som NAV Trøndelag har startet, kalles «Nye Veier i NAV». Det ledes av Günther Chr Voigt som er tilknyttet NAV Lerkendal, og som også selv har erfaring fra bygg- og anleggsbransjen i tidligere yrker. Prosjektet drives i tett samarbeid med anleggsbransjen og et titall entreprenører i fylket.

Starter i andre enden

Man begynner fra en annen ende i jakten på folk: I stedet for at en bedrift melder inn behov, og at ledige kandidater testes ut i bedriften, legges det mye mer vekt på å lede de rette kandidatene inn i et løp som til slutt skal ende i en jobb hos en bedrift som trenger arbeidskapasitet. Den arbeidssøkende starter med et møte med sin veileder hos NAV for å kartlegge kunnskap og interesse. «Anleggskandidatene» som vi her snakker om, går videre til et infomøte der muligheter og krav presenteres. Aktuelle kandidater for neste steg, har deretter et intervju med en markedsrådgiver der kompetanse og språkkunnskaper kartlegges. Om kandidaten mangler noe, kan vedkommende settes på et etterutdanningsløp som gjennomføres før neste steg tas. Er alle kurs og kvalifikasjoner på plass, er det tid for intervju hos aktuell(e) arbeidsgiver(e). Aktuelle kandidater tas videre, og AMO-kurs Hjelpearbeider grunnopplæring bygg og anlegg (arbeidsmarkedsopplæring, språkopplæring i bygg og anleggsnorsk eller arbeidsrettet opplæring) gjennomføres før den aktuelle personen tilbys jobb.

Finner de som kan og vil

På denne måten siles ut de som mest sannsynlig ikke vil/kan ta en jobb i bransjen, og arbeidssøkende og arbeidsgivere slipper i stor grad å bruke mye unødvendig tid og ressurser. I tillegg holder man på de som kan være gode ressurser på sikt, men som trenger påfyll av kurs og annen opplæring.

Den statlige byggherren Nye Veier ble tidlig en samarbeidspartner i prosjektet. Litt av bakgrunnen for dette er at Nye Veier står bak utbygging av ny E6 i Trøndelag i tidsperioden 2019-2027. Det anslås et behov for 1000 ansatte bare på strekningen Ranheim – Værnes, og dette igjen bare hos hovedentreprenøren.

FIKK EN IDÉ: Günther Chr. Voigt i NAV Lerkendal. Foto: Privat

- Jeg tror vi kan fylle på med rundt 100 ansatte i året fra NAV Trøndelag etter denne modellen, sier prosjektleder og initiativtaker Günther Chr. Voigt i NAV Lerkendal.

Tilbud for alle entreprenører

Han påpeker at tilbudet ikke bare gjelder de store entreprenørene på de store prosjektene, men like gjerne små entreprenører som trenger én eller to nye medarbeidere.

En annen beregning som Voigt viser til, anslår at det i Trøndelag vil være behov for mellom 4000 og 5000 nye stillinger for å utføre oppgaver i Trøndelag det kommende tiåret.

- Til tross for pandemien covid-19, er det i 2020 formidlet 105 personer til bygg- og anleggssektoren i Trøndelag. Gjennom å følge denne modellen er vi sikret at flere står i jobb i lang tid fremover, og at entreprenørene reduserer faren for feilansettelser, sier Voigt.

Han påpeker at det også er vist interesse fra andre fylker for denne måten å arbeide på. Innlandet er allerede i gang med å ansette en prosjektleder som skal videreføre denne modellen i sitt distrikt. Målet er å få dette landsdekkende ettersom entreprenørene arbeider over hele landet. En lik metode, uansett hvor man er, vil være en fordel å få innført, mener Voigt.

Powered by Labrador CMS