Planlegger to nye tunneler i Roan

Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide reguleringsplan for to nye tunneler på fylkesvei 6312 Roansveien i Åfjord kommune.

Publisert

Tunnelene ligger mellom Hellfjord og Roan sentrum. Planleggingen skjer i samarbeid med Åfjord kommune, og to representanter fra Roan deltar i arbeidet.

Beskelandstunnelen starter i Hellfjord og blir ca. 1100 meter lang. Roantunnelen starter ved Beskelandsfjorden og blir ca. 1350 meter lang. Mellom tunnelene blir det ny vei, og et kryss der skal sikre adkomst til fastboende og hyttefolk ved Beskelandsfjorden.

Utformingen og utstyret i tunnelene blir likt det som er i Måvik- og Berfjordtunnelen. Strekningen mellom tunnelene får belysning. Målet er at dagens vei skal opphøre å være offentlig vei.

Planområdet.
Planområdet.

Flere forhold gjør at omfanget av varslet berørt areal blir stort:

  • Det er en utfordring å finne et område på Hellfjord-siden der fjellet er trygt nok å kunne arbeide med i startfasen av tunnelarbeidet.
  • Det må avsettes lagerplass for de store overskuddene av steinmasser, enten for permanent eller midlertidig lagring. I oppstarten av planarbeidet settes det av lagringsplass både mellom tunnelene og i hver ende av anlegget.
  • Tidlig i planprosessen er det vanskelig å bestemme nøyaktig hvor uttrekket for overflatevannet skal gå.

Alt areal på kartet over skal ikke tas i bruk, men avsatt område signaliserer at «noe skal foregå innenfor avgrensningen».

Powered by Labrador CMS