AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune.
AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune.

AF skal rehabilitere damanlegg for Statkraft

Jobben skal utføres over flere år og er verdt ca. 235 mill. kroner.

Publisert

AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune. Rehabiliteringen skal sikre utnyttelse av vannfallsenergi for produksjon av fornybar, elektrisk energi i nærliggende vannkraftverk.

Nesjøen er inntaksmagasin til Vessingfoss kraftverk og har utløp i Vessingsjø. Vessingsjø er videre inntaksmagasin for Nea Kraftverk. Kraftverkene produserer elektrisk energi ved å utnytte vanntrykket fra dammen.

Rehabiliteringen utføres for at dammen skal tilfredsstille krav i damsikkerhetsforskriften. Arbeidene vil blant annet omfatte bygging av ny tappetunnel, drift av steinbrudd og annet arbeid i oppstrøms damskråning.

Avtalen har en verdi på ca. 235 millioner kroner og arbeidene pågår fra 2022 til høsten 2025.

- AF Gruppen satser på vannkraftutbygging og har vært med på mange vannkraftprosjekter i Norge. Vi ser frem til videre samarbeid med Statkraft Energi og gleder oss til å komme i gang med rehabilitering av Nesjødammen, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.

Powered by Labrador CMS