Illustrasjonsbilde av sikkerhetsvakt.

Bane Nor: - Noen vakter har forsøkt å omgå våre interne retningslinjer

Bane Nor innfører en ny ordning for sikkerhetsvakter som skal sikre dem som jobber langs jernbanespor bedre.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Hensikten er å forbedre sikkerheten og arbeidsmiljøet, og unngå brudd på regelverk.

Sikkerhetsvaktene har ansvaret for trafikksikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen. Den nye ordningen innebærer skjerpede krav til størrelse, ledelse og systemer hos selskaper som leverer slike sikkerhetstjenester til jernbanen.

- Bane Nor er helt avhengig av godkjente sikkerhetsvakter når vi jobber i og ved sporet. Sikkerhetsvaktene har et stort ansvar for liv og helse til våre og entreprenørenes ansatte. Det er vårt ansvar at alle som jobber på jernbanen har en trygg og sikker arbeidsplass. Derfor gjør vi disse endringene, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane Nor.

Ett nytt krav, er at virksomheten skal ha minst ti faste ansatte. Grunnen er at større virksomheter har andre krav til systemer for internkontroll og bedre kapasitet til å følge opp den enkelte ansatte og deres arbeid.

Vil bort fra små selskaper

- Vi har fått en uoversiktlig bransjestruktur med små selskaper, hvor mange leies inn på kort varsel og uten kontrakt. Dette er noe vi vil bort fra. Vi ønsker oss større leverandører som har en solid sikkerhetsledelse og grunnleggende ordninger som verneombud på plass, sier Sverre Kjenne.

Bedrifter med minst ti ansatte har:

  • Verneombud
  • Personalleder
  • Internkontrollsystemer

Personalleder skal løpende vurdere skikkethet og sørge for at den ansatte følger opplæringsprogram og krav for å være godkjent sikkerhetsvakt. I tillegg vil de sammen med internkontrollsystemer følge opp at den ansatte følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser og Bane Nors interne regelverk.

Avdekket flere brudd

Bane Nor strammer inn regelverket som en følge av en omfattende kartlegging av flere virksomheter. Gjennomgangen avdekket en «ukultur i deler av miljøet som leverer sikkerhetstjenester».

- Det handler om at noen sikkerhetsvakter har jobbet for mye og at noen har forsøkt å omgå Bane Nors interne retningslinjer, står det i en nyhetsmelding fra Bane Nor.

- Majoriteten av sikkerhetsvaktene er selvfølgelig dyktige, seriøse og etterrettelige. Men så har vi avdekket flere brudd på reglene. Disse bruddene er helt uakseptable. Vi har derfor besluttet å innføre krav til selskapene som vil styrke sikkerhetsledelsen, internkontrollen og oppfølgingen av selskapene som jobber for oss, sier Sverre Kjenne.

Må være skikket

En viktig kvalifikasjon hos sikkerhetsvaktene, er at de til enhver tid skal være skikket til å utføre arbeid på jernbanen. Det betyr at de skal være friske, opplagte og ikke være i personlige kriser som kan påvirke arbeidet.

- Dette krever tett sikkerhets- og personaloppfølging. Vi kan ikke la det være opp til den enkelte sikkerhetsvakt å vurdere egen skikkethet. Når vi unngår små selskaper sørger vi også for at sikkerhetsvaktene er dekket av sykelønnsordninger, og at de ikke går på jobb når de bør være hjemme, sier Sverre Kjenne.

Skaper utfordringer for enkelte

Bane Nor er klar over at enkelte selskaper vil ha problemer med å oppfylle de nye kravene i nåværende selskapsstruktur og organisering.

- Vi forstår at dette skaper utfordringer for noen, og det er beklagelig. Samtidig må vi alltid sette sikkerheten først. Jeg mener det er nødvendig med disse endringene selv om de får negative følger for enkelte, sier Sverre Kjenne.

Bane Nor lager en overgangsordning slik at leverandører som har kontrakt med Bane Nor får tid til å tilpasse seg de nye kravene. Overgangsordningen gjelder ut 2022.

Virksomheter med seks eller flere fast ansatte kan også søke om dispensasjon fra kravet om minimum ti faste ansatte. Forutsetningen er at alle andre krav er oppfylt på søknadstidspunktet. Varighet på godkjenning for virksomheter som søker om dispensasjon fra dette kravet, er 12 måneder.

- Vi trenger alle dyktige, seriøse og godkjente sikkerhetsvakter for å utføre arbeid i og ved spor. Vi håper at de som nå ikke kan jobbe for oss via små virksomheter, søker seg til en større bedrift som oppfyller kravene våre, sier Sverre Kjenne.

Powered by Labrador CMS