BMO Elektro skal drifte el-anlegg langs riksveg i et stort geografisk område i Troms og Finnmark. De aktuelle strekningene er merket med rosa i kartet.

BMO vant stor Vegvesen-kontrakt i Troms og Finnmark

BMO Elektro AS skal drifte elanlegg på 861 kilometer vei og gang- og sykkelvei i Troms og Finnmark fylke.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

BMO Elektro, som har hovedkontor i Bergen, har signert kontrakt med Statens vegvesen etter å ha levert et tilbud på 77,8 millioner kroner.

Kontrakten gjelder fra 1. mars 2022 og ut august 2027, og omfatter i alt 770 kilometer vei og 91 kilometer gang- og sykkelvei.

Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med ett, to eller tre år.

Denne jobben skal gjøres

Kontrakten omfatter totalt 13 tunneler, og til sammen ca. 4200 veilys.

BMO skal også drifte trafikksignalanlegg, høyfjellsbommer, sideanlegg, værstasjoner, trafikktellepunkt, kamera, fartsmålere, fotobokser, digitale infotavler og bruer.

- Oppdraget omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodisk arbeid, reparasjon av skader og utskifting og installasjon. BMO får også ansvar for registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på veinettet, sier overingeniør Sten-Arne Johnsen i Statens vegvesen.

Kontrakten inneholder miljøkrav, og entreprenøren må rapportere gassutslipp og relaterte forbruksdata på kjøretøyene som brukes i kontrakten.

Stort geografisk område

Arbeidet skal skje over et stort geografisk område, på riksveinettet i Alta, Kautokeino, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Balsfjord, Tromsø, Målselv og Bardu kommuner.

Veistrekningene er:

  • E6 fra Brandvoll i Bardu til Leirbotnvatn i Alta
  • E8 fra Tromsø Lufthavn til riksgrensen Galgujavri i Storfjord
  • E45 fra Gakori i Alta til riksgrensen Kivilompola i Kautokeino

Konkurrentene

Disse deltok i konkurransen om oppdraget:

  • BMO Elektro AS – 77.787.923 kroner
  • Mesta AS – 84.925.000 kroner
  • Alta Kraftlag Drift AS – 98.938.754 kroner
  • Gagama Elektro AS – 144.587.027 kroner
Powered by Labrador CMS